جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مقاله دكتر حميد بلقيس زاده عضو هيئت علمي و معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي، Ph.D حشره شناسي و عضو گروه انگل شناسي دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران تحت عنوان استفاده از مديريت تلفيقي در كنترل آفات فضاي سبز منطقه چهار تهران" در ژورنال بين المللي بيولوژي، داروسازي و علوم وابسته (IGBPAS ) به انتشار رسید .
      انتشار مقاله عضو هیات علمی واحد پزشكي تهران در ژورنال بين المللي بيولوژي(IGBPAS )

 

     دکتر بلقیس زاده در اهمیت انتشار این مقاله گفت : یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی شهری "فضای سبز"، حفظ، نگه‌داری و توسعه‌ی آن است. مدیریت تلفیقی آفات از آن رو حائز اهمیت است که در راه مبارزه و دفع آفات امکان گسترش و حفظ فضای سبز را فراهم می‌آورد. وی افزود : در حال حاضر، استفاده از روش‌های شیمیایی از دیدگاه مدیران و عوامل اجرایی در اولویت اول و استفاده از روش‌های تلفیقی بر اساس برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات در اولویت های بعدی قرار داشته و نتایج این تحقیق نشان می دهد برنامه‌ای جهت کاربرد روش‌های تلفیقی در کنترل آفات فضای سبز شهرداری منطقه‌ی 4 تهران وجود ندارد و آموزش کاربرد مدیریت تلفیقی آفات به مدیران و مسئولین اجرایی ضروری به نظر می‌رسد. وی با تقدیر از مشارکت و همکاری علمی خانم پريسا آرايش‌ ، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت محيط زيست گفت : با توجه به محدود بودن مطالعات قبلي و اطلاعات موجود این مقاله کار ارزشمندی است که در جهت استفاده از روش های تلفیقی کنترل آفات به چاپ رسيده است .

 

 
 

انتشار مقاله عضو هیات علمی واحد پزشكي تهران در ژورنال بين المللي بيولوژي(IGBPAS ) نسخه قابل چاپ

Preview