جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برنامه باز آموزی حضوری آنفولانزای نوع H1N1) A)ویژه کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم  در واحد پزشکی تهران

 

      معاونت آموزشی واحد پزشکی تهران « مرکز مطالعات وتوسعه آموزش EDC  » برگزار می کند:

برنامه باز آموزی حضوری آنفولانزای نوع  (H1N1) Aویژه کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم  در واحد پزشکی تهران

حوزه معاونت آموزشی واحد پزشکی تهران خبرداد : برنامه باز آموزی حضوری آنفولانزای نوع (H1N1)A روز پنج شنبه 26 شهریور 88 در محل سالن آمفی تئاتر واحد پزشکی تهران برگزارشد.

بر اساس دستورالعمل کتبی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی  این بیماری  ،به  عنوان الویت ملی نام گذاری شده است . ویروس آنفولانزای جدید که به آن آنفولانزای نوع A  یا ویروس H1N1  یا آنفولانزای خوکی می گویند ، نوع جهش یافته ی ویروس آنفولانزا است که از ترکیب آنفولانزای خوکی ، پرندگان وانسان بوجودآ مده .  با قدرت سرایت بالایی که دارد در هر منطقه ای که وارد شود به سرعت اپیدمی می شود . میزان کشندگی این ویروس 4 درصد است .

در این  برنامه  مدون که  با همکاری گروه علوم آزمایشگاهی وویروس شناسی واساتید گروه عفونی برگزارگردید سخنرانان  خانم ها دکتر زنگنه ،ابوالقاسمی ،دزفولی نژاد وآقایان  دکتر پارسا نیا ،دکتر فرهودی ،دکتر علیجانی وفغانی به تشریح خصوصیات ویرلوژیک ،اپیدمیولوژیک ،تاریخی ،علائم بالینی ، تشخیص ، درمان واکسیناسیون وپیشگیری بیماری آنفولانزای جدید نوع  (H1N1 )A پرداختند . گروه مخاطبین این برنامه پزشکان ، پرستاران ، پیراپزشکان وکلیه مشمولین قانون بازآموزی بوده اند  . دبیر علمی این سمینار  دکتر علیجانی عضو هیات علمی و مدیر گروه عفونی واحد پزشکی تهران می باشد  .

شایان ذکر است  این دوره آموزشی دارای مجوز باز آموزی از دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی با اعطای5 امتیاز باز آموزی ارائه می گردد.

 

 
 

برنامه باز آموزی حضوری آنفولانزای نوع H1N1) A)ویژه کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم  در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview