جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترسيد علي ابطحي معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در جلسه کارگروه تعیین راهبردهای رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و در جمع مسئولان ارشد حوزه علوم پزشکی ،تنی چند از اعضاء هیات رئیسه واحد پزشکی تهران و مدیران گروه های این رشته در سراسر کشور ، دکتر سید جمال الدین طبیبی را به سمت « رئیس كميته سياستگذاري رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني در حوزه علوم پزشکی » و نیز دكترایروان مسعودي اصل را به عنوان « رئيس كارگروه تعيين راهبردهاي رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني در حوزه علوم پزشكی » و با هدف ارتقاء سطح کیفی این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد .
      طی حکمی از سوی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت :
انتصاب رئیس كميته سياستگذاري رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني در حوزه علوم پزشکی

 

     گفتنی است این نشست تخصصی روز سه شنبه 18اسفند ماه سال جاري ، به ميزباني واحد پزشكي تهران با حضور دكتر ابطحي معاون علوم پزشكي ، دكتر ادهمي مقدم مدير كل توسعه آموزش علوم پزشكي ، دكتر بگلو مدير كل توسعه خدمات سلامت ، دکتر صفوی معاون آموزشی واحد پزشکی تهران ، ،دكتر طبيبي مديرگروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني واحد علوم و تحقيقات ، دكتر مسعودي اصل مدير گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني واحد تهران جنوب ، دكتر علي محمدزاده مدیر گروه رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني واحد پزشکی تهران ، دكتر حسيني رئيس واحد مرودشت ، دكتر تحول معاون آموزشي شيراز ، دكتر الواني معاون دانشکده پزشكي شيراز ،دكتر حسيني مديرگروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني واحد تهران شمال ، دكتر نصيري پور مديرگروه واحد الكترونيكی ، دكتر يزدان پناه مديرگروه واحد مرودشت و خانم ها دكتر حسام معاون دفتر توسعه خدمات سلامت و دكتر وحدت مدير خدمات سلامت حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد .

 

 

 

 

 

طی حکمی از سوی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت :
انتصاب رئیس كميته سياستگذاري رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني در حوزه علوم پزشکی
نسخه قابل چاپ

Preview