جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبائی رئیس واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی با تقدیر از عملکرد ، انضباط کاری و تلاش مضاعف کارکنان این واحد دانشگاهی ، از خدمات ارزشمند تعداد 5 نفر پرسنل اداری که به دلیل ماهیت شغلی و ضرورت پاسخگوئی به سوالات وابهامات با حجم انبوه و تعداد کثیری از دانشجویان مواجه هستند به نمایندگی از سایر کارکنان مورد تکریم و تجلیل قرار داد .
      کارمندان نمونه دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی واحد تهران معرفی شدند .

 

     گفتنی است این مراسم در آخرین جلسه و نشست مشترک اعضاءهیات رئیسه دانشگاه در طول سال جاری روز شنبه 22 اسفندماه در سالن کنفرانس این واحد برگزار شد و به این ترتیب کارمندان نمونه سال 94 واحد علوم پزشکی تهران معرفی شدند.
نسترن الفت مهر رئيس كل اداره آموزش ، فاطمه محسني مسئول اداره شهریه ازحوزه اداري و مالي ،فاطمه لرستاني مسئول آموزش بالینی دانشجویان ،سيامك كيوان لو از حوزه حراست و رضا كاظمي مسئول خدمات عمومی دانشگاه از سوی دکتر سيد محمود طباطبايي رئیس واحد پزشکی تهران و در حضور اعضاء هیات رئیسه ، معاونان و روسای دانشکده ها با اهدا لوح سپاس مورد تقدیر وتجلیل قرار گرفتند .

 

 

 

 

 

کارمندان نمونه دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی واحد تهران معرفی شدند . نسخه قابل چاپ

Preview