جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    نسترن الفت مهر رئيس كل اداره آموزش ، فاطمه محسني مسئول اداره شهریه ازحوزه اداري و مالي ،فاطمه لرستاني مسئول آموزش بالینی دانشجویان ، سيامك كيوان لو از حوزه حراست و رضا كاظمي مسئول خدمات عمومی دانشگاه از سوی دکتر سيد محمود طباطبايي رئیس واحد پزشکی تهران و در حضور اعضاء هیات رئیسه ، معاونان و روسای دانشکده ها با اهدا لوح سپاس مورد تقدیر وتجلیل قرار گرفتند .
      دکتر طباطبائی :
در محيط هاي اداري و سازماني ، انجام درست وظايف ، گره گشائي از كار مراجعان و پاسخگوئي به نياز هاي ارباب رجوع تنها مزیت و برتری کارکنان است .

 

     دکتر سید محمود طباطبائی رئیس واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی با تقدیر از تلاش مستمر همه كاركنان زحمتكش اين واحد دانشگاهي و در مراسم تجلیل و معرفی کارکنان نمونه با اشاره به نقش منابع انسانی توانمند در رشد و تعالی اهداف هر سازمانی گفت :
تداوم حيات سازمانی همچون دانشگاه و بالندگی آن وابسته به زمينه‌هایی چون خلاقيت، نوآوری و توسعه است كه می تواند منجر به روزافزون سازمان در سطح جامعه شود. وی در باره ویژگیها وبرتری کارکنان در محیط های اداری افزود :
برای کسب موفقیت پایدار، ما نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلفی هستیم که در میان این حوزه ها، منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدی تری را ایفا می نمایند و در این مسیر مهم اين است كه در طول خدمت با رعايت وجدان و عدالت هر آنچه را كه بر عهده و وظيفه ما بوده است در جهت رضاي خدا و خدمت به خلق انجام داده باشيم .
رئیس واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی سپس با تفسير آياتي از قرآن مجيد به جايگاه متعالي انسان در مكتب الهي و انسان ساز اسلام اشاره كرد و گفت : خدای سبحان تنها مزیت و برتری انسانها بر یکدیگر را تقوامعرفی کرده و باکرامت ترین مردمان را با تقواترین آنها می داند و می فرماید: "ان اکرمکم عندالله اتقیکم " «به درستی که گرامی ترین شما نزد حق تعالی پرهیزگارترین شماست » وي با این مقدمه نتيجه گيري كرد
در محيط هاي اداري و سازماني هم تنها تفاوتي كه بين کارکنان وجود دارد ، انجام درست وظايف و گره گشائي از كار مراجعان و پاسخگوئي به نياز هاي ارباب رجوع است واّلا هيچ تفاوتي بين کارکنان یک مجموعه وجود ندارد و چه بسا ارزش كاري يك خدمه صديق و موحد كه كار خود را خوب انجام مي دهد از ارزش كاري يك مقام ارشد خائن ، كه به مجموعه تحت امر و كشورخود خيانت مي كند بيشتر باشد .
دکتر طباطبائی در ادامه سخنان خود تصریح نمود : بدون تردید یكی از مهم ترین موضوعات قرآنی، حول محور انسان و ویژگی های او سیر می كند. حق كرامت یا حرمت داشتن اشخاص در جامعه همانند حق حیات از موارد بسیار مهم در زندگی اجتماعی است. لذا برای ایجاد بستر مناسب جهت تكامل انسان در درجه نخست بایستی حرمت و احترام اجتماعی انسان كه نیاز طبیعتی و فطری اوست صیانت گردد و بواسطه جایگاه شغلی مورد تحقیر واقع نشود زیرا کار در سیستم اداری همچون اجزاء بدن انسان در گرو هماهنگی تمام کارکنان یک مجموعه است .
گفتنی است : مراسم تقدیر از کارکنان نمونه واحد پزشکی تهران در آخرین جلسه و نشست مشترک اعضاءهیات رئیسه دانشگاه در طول سال جاری و در روز شنبه 22 اسفندماه در سالن کنفرانس این واحد برگزار شد و طی آن کارمندان نمونه سال 94 واحد علوم پزشکی تهران معرفی شدند.
نسترن الفت مهر رئيس كل اداره آموزش ، فاطمه محسني مسئول اداره شهریه ازحوزه اداري و مالي ،فاطمه لرستاني مسئول آموزش بالینی دانشجویان ، سيامك كيوان لو از حوزه حراست و رضا كاظمي مسئول خدمات عمومی دانشگاه از سوی دکتر سيد محمود طباطبايي رئیس واحد پزشکی تهران و در حضور اعضاء هیات رئیسه ، معاونان و روسای دانشکده ها با اهدا لوح سپاس مورد تقدیر وتجلیل قرار گرفتند .

 

 

 

 

 

دکتر طباطبائی :
در محيط هاي اداري و سازماني ، انجام درست وظايف ، گره گشائي از كار مراجعان و پاسخگوئي به نياز هاي ارباب رجوع تنها مزیت و برتری کارکنان است .
نسخه قابل چاپ

Preview