جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    كتاب «100+1 پرسش و پاسخ پيرامون جراحي تعويض مفصل لگن » از مجموعه كتاب‌هاي منتشر شده توسط دكتر افشين طاهري اعظم عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي به چاپ رسيد .
      انتشار كتاب «جراحي تعويض مفصل لگن » توسط عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي

 

     دکترافشين طاهري اعظم دكتراي تخصصي ارتوپدي فلوشيب جراحي هيپ از اعضاي هيات علمي بيمارستان اميرالمومنين (ع) تابعه واحد پزشكي تهران است .
وی در مقدمه این كتاب‌ آورده است : عمل جراحي تعويض مفصل لگن ، يكي از دستاوردهاي مهم علم پزشكي در سال هاي اخير است سالانه تعداد زيادي از بيماران با كمك اين جراحي توانايي حركت كردن دوباره را بدست مي آورند و كيفيت زندگي خود را بهبود مي بخشند در جراحي تعويض مفصل مانند هر روش درماني ديگري ، پرسش ها و نكات ناشناخته اي براي بيماران وجود دارد .
اين نكات ناشناخته ، بيماران را دچار تشويش و نگراني مي كند . به همین دلیل و بعد از انجام دوهزارمين جراحي تعويض مفصل در سال قبل ، نگارش كتاب را با دقت و حساسيت فراوان آغاز كردم . اين كتاب با رعايت اصول علمي و تجربيات باليني نوشته شده است ، تا در كنار حفظ سادگي و قابل فهم بودن به وسيله عموم با تصاوير ثبت شده از بيماران در ايران ، بتواند به عنوان ابزاري ارزشمند براي يادگيري در اختيار همكاران ارتوپد ، رزيدنت ها ، دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي قرار گيرد .
دكتر غلامعلي عكاشه رئيس انجمن ارتوپدي ايران دردیباچه این کتاب مفید نوشته است :
تعويض مفصل لگن كه به راستي يك انقلاب پزشكي تكنولوژيك بود، در جامعه جهاني و سپس در ايران تغييرات ماهوي در كيفيت زندگي بيماران به وجود آورد . به طوري كه دردمندان ،‌پس از ساليان دراز تحمل ، از نارسايي هاي اين مفضل به سلامتان جامعه تبديل شده اند و مطالعه اين كتاب می تواند به بسياري از پرسش ها در زمينه عمل جراحي تعويض مفصل لگن ، پاسخ دهد .
شایان به گفتن است : در دست داشتن اين كتاب فرصتي را براي خواننده فراهم مي كند كه در كنار استفاده از ساير منابع تخصصي و بر پايه اصول تئوري ،راهكارهاي باليني براي حمايت از بيماران را در قالب 101 پرسش و پاسخ دريافت كند

 

 
 

انتشار كتاب «جراحي تعويض مفصل لگن » توسط عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview