جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در جریان دیدار نوروزی و بازدید از بخش ها و قسمت های مختلف دانشگاه با حضور درمهد کودک و جمع فرزندان خردسال کارکنان ، تک تک آنان را مورد محبت و نوازش پدرانه قرارداد .
      بازدید نوروزی رئیس دانشگاه از کوچکترین اعضاء خانواده و گلهای مهدکودک واحد پزشکی تهران

 

     مهد کودک واحد پزشکی تهران که با مدیریت خانم آسیه جواهری در محیطی با صفا و صمیمی عهده دار رسیدگی به تعداد 50 نفراز فرزندان کارکنان شاغل در این واحد دانشگاهی و بیمارستان جواهری است ، دارای 26 فرزند پسر و 24 نونهال دختر است که تعداد 6 نفر از آنان در رده سنی شیرخواره ، 10 نفر دررده سنی (2-3 ) ساله ، 11 نفر در رده سنی (3-4 ) ساله ، 6 نفر (4-5 ) ساله ، 12 نفر (5-6 ) ساله و تعداد 5 نفر در سنین پیش دبستانی هستند .
گلهای مهدکودک واحد پزشکی تهران : هلنا بهنام فر ، مارتیا جانعلی پور ، سامان بهال گردی ، پری ماه احمدی ، بهار فرجی ، مهیار عظیمی ، سها ادهمی ، ایلیا حق شناس ، ایلیا مرندی ،ریحانه تیموری ، بیتا غفاری ، کیاوش قاسمی فرزندان خردسال کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه که با شرکت در مراسم پایان سال و با هنرمندی در جشن نوروزی مهد کودک و گروه نمایش شرکت داشتند به همراه سایر کودکان مهد کودک به رسم کهن و باستانی ایرانی عیدی خود را از دست نوازشگر رئیس دانشگاه هدیه گرفتند .
دکتر طباطبائی باتشکر از زحمات مدیر داخلی خانم شهره آقا میری و مربیان دلسوز خانم ها زهره تاراج ، زهرا رضائی ، زهرا عزیزی و سمیه خوشگوئی تلاش آنان را برای نگهداری فرزندان و ایجاد آرامش فکری برای کارکنان مورد قدردانی قرار داد .

 

 

 

 

 

بازدید نوروزی رئیس دانشگاه از کوچکترین اعضاء خانواده و گلهای مهدکودک واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview