جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمدرضا شمس اردکانی، مدیر توسعه امور روابط بین الملل در علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه شورای روابط بین الملل علوم پزشکی در سال جدید به سه اولویت در این بخش در سال 95 اشاره کرد.
      برگزاری پروژه های مشترک علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با کشورهای دیگر در سال 95

 

     به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- مدیر توسعه امور روابط بین الملل در علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه ای که در روز چهارشنبه 18 فروردین ماه با حضور مدیر کل توسعه آموزش علوم پزشکی و مدیرکل توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی و سایر اعضاء برگزار شد؛ برگزاری پروژه های تحقیقاتی مشترک، تدوین و اجرای آیین نامه صندوق پول بین الملل و جذب اساتید خارجی را از مهمترین اقدامات مدیریت توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی در سال جدید عنوان کرد. دکتر شمس اردکانی در این نشست به توجه به امکانات و توانایی واحد علوم دارویی تهران و دندانپزشکی تهران پیشنهاد داد تا از طریق صندوق توسعه روابط بین الملل که در سال گذشته مطرح گردید، کارها و پروژه های تحقیقاتی مشترک با سایر کشورها انجام گیرد. وی در ادامه به جذب اساتید خارجی در واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: در سال 95 به دنبال جذب اساتید خارجی هستیم البته باید مواردی مانند مراحل دریافت ویزا، محل اسکان اساتید و خانواده آنها و ... در نظر گرفته شود. در این جلسه به منظور در راستا قرار گرفتن برنامه های مدیریت توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست های کلان دانشگاه، مصوبات یازدهمین اجلاس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ 94/11/21 با حضور حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، دکتر میرزاده، دکتر جاسبی برگزار شده بود، قرائت شد. یکی دیگر از موارد مطروحه دراین جلسه، راه اندازی سایت انگلیسی زبان در واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بود. دکتر شمس اردکانی در این باره اظهار داشت: در دنیای امروز یکی از مسیرهای اولیه آشنایی با دانشگاه یا موسسه ای سایت آن موسسه یا دانشگاه است. باید دراین زمینه فعالیت بیشتری صورت گیرد تا با رجوع دانشجویان و اساتید خارجی موجب دلزدگی و دلسردی نگردد. همچنین در این جلسه، مینوت کتابچه «معرفی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی» در 146 صفحه ارائه شد. شایان ذکر است این کتابچه در آینده ای نزدیک به چاپ می رسد.

 

 

 

 

برگزاری پروژه های مشترک علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با کشورهای دیگر در سال 95 نسخه قابل چاپ

Preview