جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترسید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به همراهی اعضاء هیات رئیسه واحد پزشکی تهران ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان امیر المومنین (ع ) با ابرازرضایت از فعالیت های موثر و سازنده دکتر سرابندی رئیس بیمارستان و سایرهمکاران ساعی وی در پیشبرد و هدایت پروژه های عمرانی و بهسازی فضاهای مورد نیاز در جهت ارائه خدمات آموزشی و درمانی به مردم محروم منطقه ، مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین را افتتاح کرد .
مراسم گشایش و افتاحییه مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین با حضور دکتر حسین ملک افضلی مشاور عالی رئیس واحد پزشکی تهران در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی و اعضای هیات رئیسه واحد پزشکی تهران صبح روز شنبه 28 فروردین ماه در جمع مسئولان ارشد ، پزشکان و متخصصان و کادر درمانی این بیمارستان برگزار شد .
      با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه واحد پزشکی تهران صورت گرفت :
افتتاح مرکز تحقیقات بالینی در بیمارستان امیر المومنین (ع)

 

     دکتر طباطبایی با تشکیل سومین جلسه هیات رئیسه از ابتدای سال جاری که صبح روز شنبه 28 فروردین ماه در بیمارستان امیر المومنین (ع ) تشکیل گردید با اشاره به سابقه آشنائی و شناخت کامل خود از نیاز مردم محروم منطقه گفت :
در مکتب الهی اسلام بعد از عبادت یومیه هیچ عبادتی درنزد پرودگار بهتر از خدمت به بندگان نیست ، آنهم بنــدگانی که در اوج نیاز هستند ، نیاز به کسب سلامت و تأمین و حفظ آن که بزرگترین نعمت خدا بر آدمیان است واز این منظرو دیدگاه باید به دکتر سرابندی و تیم همکاران وی تبریک مضاعف گفت که به مردم محروم اینجا خدمت می کنند .
دکتر طباطبائی با تاکید بر اینکه بیمارستانهای آموزشی بهترین محل برای انجام تحقیقات کاربردی وشناخت مشکلات رایج مردم در عرصه بهداشت و سلامت جامعه هستند افزود :
باید شکر گذار خداوند باشیم که در چنین وضعیت و موقعیتی قرار گرفته ایم که بتوانیم در جهت گره گشائی از مشکلات درمانی و نیازمندی مردم محروم بدون انتظار اجر و پاداش مادی و منت در خدمت مردم باشیم .
دکتر طباطبایی سپس با اشاره به برخی از فعالیت های علمی و پژوهشی دکترحسین ملک افضلی مشاور عالی رئیس واحد پزشکی تهران در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی گفت :
راه اندازی مرکز تحقیقات بالینی وهمچنین پایگاه های مراکز بهداشتی و مجموعه اقداماتی که تحت نظارت و سرپرستی ایشان در حال شکل گیری و گسترش در مجموعه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است اقدام موثری است که با توجه به سوابق اجرائی مفید و سازنده ایشان می توان در زمینه توسعه خدمات پزشکی اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی پیش بینی نمود . گفتنی است : در ادامه این نشست دکترصفوی معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر حسین ملک افضلی مشاور عالی رئیس واحد پزشکی تهران در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی ، دکتر سرابندی رئیس بیمارستان امیرالمومنین (ع) ، دکتر افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری ، مهندس شمسائی نماینده معاون عمران دانشگاه ، داوود ربیعی مدیر منابع و توسعه بیمارستان امیر المومنین (ع) و سایر اعضاء هیات رئیسه هریک با ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد سال گذشته ، اهداف و برنامه های حوزه خود را برای همسوئی و تشریک مساعی بیشتر با سایر معاونین تشریح نمودند .

 

 

 

 

 

با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه واحد پزشکی تهران صورت گرفت :
افتتاح مرکز تحقیقات بالینی در بیمارستان امیر المومنین (ع)
نسخه قابل چاپ

Preview