جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طی گزارشی از برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور دکتر حسن افتخار اردبیلی معاونت پژوهش و فناوری در روز یکشنبه 29 فروردین ماه سال جاری دردفتر معاونت پژوهش و فناوری خبر داد.
بر اساس این گزارش دانشجویان : سید محمد جواد میرلوحی، علیرضا قنبری، محمدجواد حسین پور، علی زارع، علیرضا رمضانی، مجید زاهدی خو و خانم ها مریم خدابخشی و نسرین محمدی عارف با رای اکثریت بعنوان اعضاء شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران انتخاب شدند
      دکتر خاکپور : اعضاء شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران انتخاب شدند .

 

     دکتر حسن افتخار اردبیلی معاونت پژوهش و فناوری با حضور در جلسه انتخابات ضمن حمایت از اقدامات کمیته تحقیقات دانشجویی و تقدير از تلاشهاي علمي و اجرائي دانشجويان فعال و عضو كميته تحقيقات دانشجوئي بر لزوم یادگیری و تمرین کار جمعی و گروهی تاکید کرد و فعالیت کمیته ی تحقیقات دانشجویی را پدیده ی مبارکی در این راستا دانست.
دکترشهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی با بیان اینکه هدف اصلي از تقويت و حمايت كمیته تحقیقات دانشجویی ارتقای سطح دانش و عملكرد دانشجویان در امر پژوهش و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجری یا همكار اصلی در قالب طرح هاي پژوهشی است اظهار داشت : در جریان برگزاری انتخابات دانشجویان فعال وکاندید ، اعضاء کمیته ضمن معرفی خود به بیان سابقه ی پژوهشی و اجرایی خود پرداختند و در پایان رای گیری و شمارش آراء در حضور معاون پژوهشی انجام گرفت.
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در پایان ضمن تشکر از حضور دانشجویان در انتخابات، اسامی منتخبین شورای مرکزی را به شرح زیر عنوان کرد: آقایان سید محمد جواد میرلوحی، علیرضا قنبری، محمدجواد حسین پور، علی زارع، علیرضا رمضانی، مجید زاهدی خو و خانم ها مریم خدابخشی و نسرین محمدی عارف . وی افزود : در برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی ، دکتر حسن افتخار اردبیلی معاونت پژوهش و فناوری، پونه حاجی حسن کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و کمیته تحقیقات دانشجویی وجمعی از دانشجویان فعال کمیته حضور داشته اند .
گفتنی است انتخابات اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی روز یکشنبه 29 فروردین ماه سال جاری دردفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد .

 

 

 

 

 

دکتر خاکپور : اعضاء شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران انتخاب شدند . نسخه قابل چاپ

Preview