جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از دریافت مجوز راه اندازی بخش NICU در بیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بر اساس شاخص ها و استانداردهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و از سوی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان خبر داد .
      با مجوز دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت : راه اندازی بخش NICU در بیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران افزود : این اولین بار است که مجوز راه اندازی بخش NICU از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اعطاء میگردد . دکتر آرش جنابیان رئیس بیمارستان بوعلی با تقدیر از عملکرد و پیگیری های مداوم دکترعلیرضا انتظاری معاون درمان و عضو هیئت علمی دانشگاه در راه اندازی بخش مراقبت ویژه نوزادان گفت : راه اندازی بخش NICU با هدف مراقبت استاندارد و جامع از نوزادان بیمار ایجاد شده است که این اقدام موجب می شود تولد نوزادان نارس و بسیار پر خطر ،کاهش قابل ملاحظه انتقال نوزادان بدحال به سایر بیمارستانها و کاهش آمار مرگ و میر نوزادان به همراه بهبود پیش آگهی و تقویت بخش زنان و زایمان بیمارستان قرار گیرد . وی افزود : اخذ گواهینامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان بوعلی با درجه یک از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز برگ زرین دیگری است که در سایه تعامل و ارتباط مطلوب مسئولان ارشد و به ویژه حمایت های بی دریغ وهماهنگی دکتر طباطبائی رئیس واحد پزشکی تهران و تلاش های مضاعف هیات رئیسه و دست اندرکاران ارشد ، مدیران و همچنین تیم عمرانی بیمارستان درآخرین روزهای فروردین ماه و در آستانه شروع سال جدید به بیمارستان بوعلی داده شده است . گفتنی است : موضوع افزایش بخش NICU در بیمارستان بوعلی با 12 تخت در اواسط اسفندماه سال 94 در کمسیون قانونی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مطرح و موافقت شده است .

 

 

 

 

 

با مجوز دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت : راه اندازی بخش NICU در بیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview