جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر حسن افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از انتشار کتاب «راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر » توسط خانم لیلا صالحی زاهد عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی واحد پزشکی تهران خبر داد .
      کتاب «راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر » توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران منتشر شد

 

     معاون پژوهش و فناوری واحد پزشکی تهران گفت کتاب « راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر» طبق سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل با هدف تدریس واحد درسی آشنائی با وسایل و تجهیزات پیشرفته اتاق عمل با ترجمه اعضاء هیات علمی دانشگاه خانم ها لیلا صالحی زاهد و مژده ملتی با همکاری مهدی محمد خانی کارشناس اتاق عمل ترجمه و به رشته تحریر در آمده است . لیلا صالحی زاهد مترجم و عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران کتاب « راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر» در باره محتوی و اهمیت انتشار این کتاب گفت : دانشجویان رشته های مختاف علوم پزشکی با مطالعه این کتاب با عرصه های مختلف جراحی از جمله جراحی لاپاراسکوپی ، کرایو سرجری ، جراخی روباتیک ، ابزارهای رایج جراخی های لاپارسکوپی و ارولوژی و انرپی های مختلف مورد استفاده حین جراخی از جمله لیزر ، میکرو ویو و تجهیزات پیشرفته جدید آشنا می شوند و به این ترتیب قادر خواهند بود نقش خود را در جراحی به بهترین شکل ایفا نمایند .

 

 

 

 

 

کتاب «راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر » توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران منتشر شد نسخه قابل چاپ

Preview