جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      همايش ملي آينده‌شناسي هويت‌هاي جمعي در ايران

 

     مجمع تشخيص مصلحت نظام مركز تحقيقات استراتژيك( معاونت پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي ) اقدام به برگزاری  همايش ملي آينده‌شناسي هويت‌هاي جمعي در ايران  در تاریخ سه شنبه 14/7/88 از ساعت 30/17- 8 نموده است .
هويت فرهنگي از اجزاي اصلي سياست‌گذاري فرهنگي به شمار مي‌آيد و وضعيت فعلي و آينده آن مقدمه ضروري هرگونه برنامه‌ريزي به شمار مي‌آيد. در واقع در سمت‌دهي و برنامه‌ريزي كلان هويت جمعي، توجه به روندهاي آتي آن و پيش‌بيني آنچه در آينده رخ مي‌دهد اهميت اساسي دارد. با عنايت به لزوم تجميع، تدوين و ارائه مجموعه پژوهش‌هاي انجام‌شده در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز ساير پژوهشگران و محققان فعال در اين عرصه و با هدف ارائه مجموعه دستاوردهاي علمي و پژوهشي آينده‌پژوهانه، معاونت پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك اقدام به برگزاري همايشي ملي در اين خصوص نموده است.مجمع تشخيص مصلحت نظام مركز تحقيقات استراتژي جهت حضور و هم‌انديشي از كليه صاحب‌نظران، اساتيد و دانشجويان محترم دعوت به عمل آورده است .

نشاني: انتهاي خيابان پاسداران، مقابل ضلع جنوبي پارك نياوران، ساختمان شماره 840 ، سالن همايش آفتاب دبيرخانه: 22804622 ـ cultural@csr.ir

سخنرانان و عناوین مقالاتی که در این همایش ارائه می گردد بشرح زیر می باشد :

دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن ـ مباني هويت ايراني

 دكتر مسعود عالمي ـ آينده هويت ملي در فرآيند جهاني شدن

دكتر ناصر فكوهي ـ هويت‌هاي جماعتي فرهنگي در ايران؛ واگرايي و همگرايي

دكتر سيد رضا صالحي ـ مدل حل منازعات قومي در ايران

دكتر سيد رحيم ابوالحسني ـ گرايش يا جهت‌گيري هويت ملي در آينده

حسين اكبري ـ آينده تحولات قومي در كشور

دكتر علي كريمي مله ـ پيش‌بيني تحولات هويت قومي در ايران

دكتر حميد احمدي ـ نسبت جهاني شدن و هويت ملي در ايران

دكتر عبدالامير نبوي ـ خوزستان در آينده هويت ملي ايران

دكتر افشين زرگر ـ روند ملت‌سازي در جمهوري آذربايجان: علائق و نگراني‌هاي ايران

صادق جوكار ـ ظهور و گسترش هويت جمعي ديني متعارض با ساختار ديني كشور (نوبنيادگرايي اهل تسنن ايران)

دكتر ابراهيم حاجياني ـ آينده‌شناسي هويت ملي در ايراندكتر احمد گل‌محمدي ـ آينده تحولات هويت ملي در ايران

دكتر علي قنبري ـ نگاهي به آينده هويت ملي ايراني

عقيل دغاقله ـ آينده تحولات قومي در خوزستان

 

 
 

همايش ملي آينده‌شناسي هويت‌هاي جمعي در ايران نسخه قابل چاپ

Preview