جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    .....
      همزمان با برگزاری دومین جشنواره آموزشی صورت گرفت : افتتاح سه بخش رادیولوژی اورژانس ، درمانگاه های تخصصی و بخش جراحی مردان در بیمارستان بوعلی

 

     .......

 

 

 

 

 

همزمان با برگزاری دومین جشنواره آموزشی صورت گرفت : افتتاح سه بخش رادیولوژی اورژانس ، درمانگاه های تخصصی و بخش جراحی مردان در بیمارستان بوعلی نسخه قابل چاپ

Preview