جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ممنوعیت اشتغال همزمان کارکنان و اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران دردانشگاه ها و سازمانهای دولتی

 

     دکتر احمد فیروزان با صدور بخشنامه ای به معاونین ، روسای دانشکده ها ، بیمارستانها ، در مانگاه قدس و روسای ادارات واحد پزشکی تهران اعلام نمود : حسب تصمیم متخذه در پنجاهمین اجلاس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 19 مرداد ماه سال جاری اشتغال اشخاصی که در سازمان های دولتی و غیر دولتی ، اعم از آموزشی و غیر آموزشی بصورت تمام وقت مشغول می باشند ، نمی توانند بصورت همزمان و تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی نیز در مشاغل اداری یا آموزشی بکار اشتغال ورزند . در این بخشنامه تصریح شده است ، کلیه کسانی که بهر دلیل با موافقت سازمان مرکزی دانشگاه مامور به سایر نهاد ها و ارگانها می گردند بایستی حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای آنها را دستگاه مقصد پرداخت نماید .
گفتنی است مسئولیت نظارت و دقت در حسن اجرای این بخشنامه بعهده روسای مناطق ، واحد ها و مراکز آموزشی و همچنین معاونین مالی و آموزشی قرار گرفته است .
رئیس واحد پزشکی تهران بر اساس مفاد این بخشنامه از کلیه کسانیکه همزمان در سایر سازمانها بصورت تمام وقت همکاری می نمایند خواسته است تا 25 مهرماه سال جاری وضعیت کارکنانی که همزمان در سایر سازمانها بصورت تمام وقت همکاری می نمایند ، بصورت کتبی به دبیر خانه واحد پزشکی تهران جهت اقدامات بعدی ارسال گردد .

 

 
 

ممنوعیت اشتغال همزمان کارکنان و اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران دردانشگاه ها و سازمانهای دولتی نسخه قابل چاپ

Preview