جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر مهسا هادی پور جهرمی رئیس مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران طی گفتگوئی از مشارکت علمی دانشجویان واحد پزشکی تهران با ارائه 2 مقاله در هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب خبر داد.
      موفقیت دانشجویان واحد پزشکی تهران با ارائه دو مقاله در هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب

 

     دكتر بتول قرباني يكتا مدیر گروه فیزیولوژی دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران و سرپرست دانشجویان در طرح هاي آرائه شده طی گزارشی اعلام نمود : مقاله غزاله اشرفیان پور، دانشجوي مقطع علوم پايه رشته ي پزشكي و کیمیا نجفی دانشجوي مقطع كارشناسي رشته روان شناسي باليني، با موفقیت در هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب ارائه گرديد. در اين كنگره علمی دانشجویان پژوهشگر واحد پزشکی تهران با ارائه 2 مقاله تحت عنوان "اثر انتقال دهنده های سیستم عصبی در هسته های مرتبط با اعتیاد در مغز " شرکت کردند . هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب از تاریخ 29 فروردین الی 3 اردیبهشت به ریاست پروفسور مجید سمیعی در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.

 

 
 

موفقیت دانشجویان واحد پزشکی تهران با ارائه دو مقاله در هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب نسخه قابل چاپ

Preview