جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ....
      در مراسم افتتاحیه کانون سبا (سلامت بانوان ایرانی ) مطرح شد :
دکتر طباطبائی : تلاش در جهت تهیه گايدلاين هاي باليني و بومي سازي آن طرح نجات دهنده سلامت جامعه است

 

     .......

 

 

 

 

 

در مراسم افتتاحیه کانون سبا (سلامت بانوان ایرانی ) مطرح شد :
دکتر طباطبائی : تلاش در جهت تهیه گايدلاين هاي باليني و بومي سازي آن طرح نجات دهنده سلامت جامعه است
نسخه قابل چاپ

Preview