جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر نصر آبادی رئیس دانشکده پرستاری و مامائی طی گزارشی از برگزاری برنامه ژورنال كلاب ماهيانه توسط گروه مامائي در تاريخ 14/2/95 ساعت 14 تحت عنوان هپاتيت B و بارداري خبر داد .
      دکتر نصر آبادی رئیس دانشکده پرستاری و مامائی :
با هدف بالا بردن سطح آگاهي و اطلاع از آخرين موارد علمي برنامه ژورنال كلاب ماهيانه گروه مامائي برگزار شد .

 

     این برنامه توسط خانم دكتر الهام ابراهيمي در سالن EDC دانشگاه برگزار گرديد، هدف از برگزاري اين ژورنال كلاب ها: بحث و تبادل نظر بين اساتيد گروه مامائي، بالا بردن سطح آگاهي و اطلاع از آخرين موارد علمي مامائي در ايران و ساير كشورها و بكار بردن اين علم در آموزش دانشجويان رشته مامائي و بالا بردن كيفيت آموزشي اين رشته بوده است .

 

 

 

 

دکتر نصر آبادی رئیس دانشکده پرستاری و مامائی :
با هدف بالا بردن سطح آگاهي و اطلاع از آخرين موارد علمي برنامه ژورنال كلاب ماهيانه گروه مامائي برگزار شد .
نسخه قابل چاپ

Preview