جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمد صاحب الزمانی نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی و معاون اداره کل توسعه آموزش علوم پزشکی ضمن بازدید و نظارت از مراحل مختلف برگزاری دومين دوره آزمون صلاحيت هاي باليني که در تاريخ پنج شنبه 23 ارديبهشت ماه سال جاري در دانشگاه آزاد اسلامي در سه حوزه امتحاني تهران پزشكي ، مشهد و نجف آباد برگزار گرديد ، توضیحات مبسوطی در رابطه با چگونگی و نحوه برگزاری این آزمون ارائه داد .
      در گفتگو با نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی و معاون اداره کل توسعه آموزش علوم پزشکی مطرح شد :
آزمون صلاحيت هاي باليني در آینده به كليه واحدهاي مجري رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می شود .

 

     دکتر محمد صاحب الزمانی نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی و معاون اداره کل توسعه آموزش علوم پزشکی ضمن بازدید و نظارت از مراحل مختلف برگزاری دومين دوره آزمون صلاحيت هاي باليني که در تاريخ پنج شنبه 23 ارديبهشت ماه سال جاري در دانشگاه آزاد اسلامي در سه حوزه امتحاني تهران پزشكي ، مشهد و نجف آباد برگزار گرديد ، توضیحات مبسوطی در رابطه با چگونگی و نحوه برگزاری این آزمون ارائه داد .
نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه كليه واحدهاي مجري رشته پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي كه دانشجويان آنها در فاصله زماني بهمن 94 تا شهريور 95 دوره انترني خود را به پايان مي رسانند و به ویژه متقاضيان شركت در آزمون دستياري سال 95 كه در اين دوره حدود 200 نفر مي باشند در يكي از سه واحد دانشگاهي فوق الذكر در اين آزمون شركت كرده اند .
دکتر محمد صاحب الزمانی با اشاره به اینکه تقسيم بندي واحد هاي دانشگاهي بدين صورت است كه دانشجويان واحد هاي دانشگاهي تهران ، تنكابن و قم در (واحد پزشكي تهران ) دانشجويان واحد هاي اردبيل ، مشهد ، تبريز و شاهرود در (واحد مشهد ) و دانشجويان واحدهاي كازرون ، نجف آباد يزد در واحد نجف آباد در دومين دوره آزمون مهرتهاي باليني شركت نموده اند .
نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در باره ضرورت برگزاری این آزمون برای کلیه دانشجویان پزشکی گفت : با توجه به اجباري بودن قبولي در اين آزمون براي كليه دانش آموختگان رشته دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي تلاش بر اين است كه كليه واحدهاي دانشگاهي مجري رشته پزشكي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي مركز مهارتهاي باليني خود را با امكانات كامل و فضاهاي مناسب جهت برگزاري آزمون OSCE تجهيز نموده و اعضاء هيات علمي باليني مهارتهاي لازم جهت برگزاري اين قبيل آزمونهاي كسب نمايند
وی با ابراز امیدواری در باره ارتقاء کیفیت سطح آموزش پزشکی گفت : با تجهیز و آمادگی مركز مهارتهاي باليني كليه واحدهاي دانشگاهي مجري رشته پزشكي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي در آينده نزدیک و دوره هاي بعدي مستقل به اجراي اين آزمون مبادرت می ورزند

 

 

 

 

 

در گفتگو با نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی و معاون اداره کل توسعه آموزش علوم پزشکی مطرح شد :
آزمون صلاحيت هاي باليني در آینده به كليه واحدهاي مجري رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می شود .
نسخه قابل چاپ

Preview