جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ....
      دکترجنابیان : در بیمارستان بوعلی اصول مدیریت بر پایه مشارکت و مشورت است / پیشرفت جهشی این بیمارستان حاصل همکاری جهادگونه تیم پزشکان و تمام پرسنل کادر درمانی و اداری این مجموعه است .

 

     ......

 

 

 

 

 

دکترجنابیان : در بیمارستان بوعلی اصول مدیریت بر پایه مشارکت و مشورت است / پیشرفت جهشی این بیمارستان حاصل همکاری جهادگونه تیم پزشکان و تمام پرسنل کادر درمانی و اداری این مجموعه است . نسخه قابل چاپ

Preview