جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ازازدید علمی دانشجویان از مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهی خبر داد.
وی افزود : این بازدید علمی، در روز دوشنبه 27 اردیبهشت 95 با سرپرستی دکتر بتول قربانی یکتا مدیر گروه فیزیولوژی از ساعت 11:30 الی 14 با شرکت اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهی انجام شد.
      بازدیدعلمی دانشجویان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ازمرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهی واحدپزشکی

 

     دکتر بتول قربانی یکتا درباره چگونگی و نحوه برگزاری این بازدید اظهار داشت:
دستگاه استریوتاکس برای جراحی مغز حیوانات آزمایشگاهی تشکیل شده است. این دستگاه جهت تحقیقات کاربرد دارد که برای پیدا کردن دقیق نقاط خاصی از مغز و به دنبال آن تزریق درون مغزی به کار می رود.
دکتر قربانی یکتا در پایان ، مقاله خوانی را شرط اصلی جهت دانش پژوهشی عنوان کرد.

 

 

 

 

 

بازدیدعلمی دانشجویان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ازمرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهی واحدپزشکی نسخه قابل چاپ

Preview