جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سیدعلی ابطحی، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 26 اردیبهشت 1395، با درخواست دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پذیرش دستیاری بیماری های داخلی موافقت کرد.
      توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد:
تربیت دانشجوی دستیاری تخصصی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

     بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، امکان پذیرش دانشجوی دستیاری در رشته تخصصی داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سیدعلی ابطحی، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 26 اردیبهشت 1395، با درخواست دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پذیرش دستیاری بیماری های داخلی موافقت کرد. معاون علوم پزشکی با اشاره به سه دهه تربیت پزشک عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با توجه به توسعه صورت گرفته در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی و ارتقاء کیفیت و اعتباربخشی آموزشی و درمانی، جذب هیات علمی، اصلاح ساختار و فعالیت دفاتر توسعه آموزش (EDO)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پذیرش دستیار تخصصی داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی موافقت بعمل آورد. دکتر ابطحی اظهار داشت: حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 علاوه بر تربیت دانشجو دکترای حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشته های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به تربیت دستیار رشته تخصصی داخلی می پردازد. همچنین دکتر فرهاد ادهمی مقدم، مدیرکل توسعه آموزش علوم پزشکی با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که پذیرش دانشجوی دستیاری تخصصی در رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است؛ گفت: البته در سال 87 در رشته دندانپزشکی پذیرش دانشجوی دستیاری صورت گرفت اما متاسفانه علی رغم تلاش های مسئولان و همکاران در سال های قبل، از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون فقط پذیرش دانشجو در رشته پزشکی عمومی صورت می گرفت که خوشبختانه با حمایت و پیگیری های ریاست دانشگاه و معاون علوم پزشکی، امکان جذب دانشجوی دستیاری فراهم شد.

 

 
 

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد:
تربیت دانشجوی دستیاری تخصصی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
نسخه قابل چاپ

Preview