جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اعلام اسامی مدیران گروه های آموزشی واحد پزشکی تهران

 

      دکتر فرهاد ادهمی مقدم معاون آموزشی واحد پزشکی تهران طی گزارشی اسامی مدیران گروه های آموزشي واحد پزشکی تهران را اعلام نمود : دکتر ادهمی گفت :  همه ساله ،  اعضای هر گروه آموزشی بر اساس انتخابات داخلی یک نفر را بعنوان مدیر گروه تعیین می کنند و این فرد وظایفی را در جهت ارتقاء اهداف آموزشی و پژوهشی بعهده می گیرد . وی سپس اسامی مدیران گروه های آموزشی واحد پزشکی تهران را به شرح ذیل اعلام  نمود :

نام رشته                                                                                نام مديرگروه

زنان و زايمان                                                                       ژيلا اميرخاني

راديولوژي                                                                           محمدبرادران جميلي

بهداشت مبارزه با بيماريها                                                        حميد بلقيس زاده

بهداشت خانواده                                                                   فاطمه شهلا صباغ ملاحسيني

بهداشت محيط و حرفه اي                                                       روح اله محمودخاني

ارتوپدي                                                                             سعيد پزشكي                                             

 پوست                                                                              ستاره تهراني

قلب و عروق                                                                      محمدعلي حاتمي زاده

نورولوژي                                                                          فاطمه خمسه

ارولوژي                                                                          كرامت دهقاني

گوش و حلق و بيني                                                             فرهنمند ثابتي

داخلي                                                                             عبدالعلي شهراسبي

جراحي مغزواعصاب                                                            حسام عبدالحسين پور

جراحي عمومي                                                                  علي عبدالهي

عفوني                                                                          محسن عليجاني

كودكان                                                                          اسفنديارمتيني

چشم                                                                             عبدالحميد نجفي

بيهوشي                                                                        مهناز نريماني زمان آبادي

روانپزشكي                                                                    مريم وحدت شريعت پناهي

قارچ و انگل شناسي                                                          جواد نعمتيان

علوم آزمايشگاهي                                                            حسين دهقاني

پاتولوژي                                                                      پآنته آ فرجاد آزاد

هوشبري                                                                      هلن هميري

زيست شناسي                                                               نصرت اله شهاب

فيزيولوژي                                                                    شهرزاد خاكپور

آناتومي و بافت جنين شناسي                                              سيمين فاضلي پور

روانشناسي                                                                  منصوره نيكوگفتار عظيم

مامايي                                                                        شمس الملوك جلال منش

پرستاري بهداشت مادروكودك                                             فائزه صحبايي روي

پرستاري نوزادان                                                          بهناز فرمهيني فراهاني

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي                                   شهلا محمدزاده زرنكش

 

 
 

اعلام اسامی مدیران گروه های آموزشی واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview