جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      زير نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) صورت پذيرفت : برگزاري كارگاه مديريت استرس

 

     دكتر مهسا هاديپور جهرمي رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، از برگزاری کارگاه آموزشی روش های مدیریت استرس برای اولین بار توسط این مرکز خبر داد و گفت: این کارگاه 11 خرداد ماه جاری در مرکز (EDC) برگزار شد.
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را افزایش آگاهی مخاطبان در مدیریت استرس دانست و بیان داشت: شرکت کنندگان با حضور در این کارگاه با مهارت هایی از جمله آگاهی دقیق از واکنش بدن به استرس، داشتن اطلاعات درست درباره عوامل جسمی، ذهنی، هیجانی و معنوی در ارتباط با استرس، استفاده از انواع روش‌های مقابله ای مناسب برای ازمیان برداشتن استرس و موضوعاتی از این قبیل آشنا می شوند.

 

 

 

 

 

زير نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) صورت پذيرفت : برگزاري كارگاه مديريت استرس نسخه قابل چاپ

Preview