جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترسید عباس صفوی نائینی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از فرایند جذب و پذیرش بالغ بر 300 متقاضی عضویت هیات علمی در واحد پزشکی تهران که در فراخوان سال 1394 معاونت علوم پزشکی آزاد اسلامی شرکت نموده اند خبر داد .
وی گفت : در جریان مصاحبه های علمی ، متقاضیان در تعداد 96 رشته در مقاطع Ph.D ، متخصص و فوق تخصص در گروههای علوم پایه و بالینی جهت تکمیل هرم اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و مهندسی پزشکی ، پیراپزشکی و علوم نوین به رقابت علمی می پردازند .
      رقابت علمی و تخصصی بالغ بر 300 متقاضی عضویت هیات علمی در واحد پزشکی تهران

 

     معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با ارسال گزارشی گفت : به منظور تکمیل کادر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران جلسات مصاحبه علمی متقاضیان عضویت هیات علمی که در فراخوان سال 1394 معاونت علوم پزشکی آزاد اسلامی شرکت نموده اند با حضور ریاست دانشکده ، معان آموزشی ، مدیریت گروه آموزشی ذیربط و اعضای هیات علمی منتخب گروه برگزار می گردد .
دکتر صفوی نائینی افزود : در این جلسات سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی و درمانی متقاضیان مورد ارزیابی قرار می گیرد .
دکتر یوسف پور خوشبخت قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه نیز در باره جزئیات روند جذب و پذیرش اعضای هیات علمی جدید واحد پزشکی تهران گفت : در فراخوان مذکور بالغ بر 300 نفر ثبت نام نموده اندکه تعداد مورد نیاز دانشگاه از میان افراد واجد شرایط انتخاب و جهت طی مراحل قانونی اقدام می گردد.
دکتر پورخوشبخت با بیان اینکه در فراخوان سال 1394 حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تعداد 96 رشته در مقاطع Ph.D ، متخصص و فوق تخصص در گروههای علوم پایه و بالینی جهت تکمیل هرم اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و مهندسی پزشکی ، پیراپزشکی و علوم نوین شرکت نموده اند گفت :
بر اساس اعلام معاونت آموزشی ، فرآیند انجام مصاحبه های علمی رشته های مورد نیاز طی هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

 

 

 

رقابت علمی و تخصصی بالغ بر 300 متقاضی عضویت هیات علمی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview