جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبائی جراح و متخصص مغز و اعصاب ورئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با اشاره به نقش کلیدی روابط عمومی در سیستم اداری یک سازمان گفت : روابط عمومی در نظام یک سازمان همچون نقش سیناپس های عصبی را در بدن انسان ایفا می کند.
      تعبیراستثنائی جراح عالی مقام و متخصص مغز و اعصاب در باره جایگاه روابط عمومی
روابط عمومی در یک سازمان نقش سیناپس های عصبی را ایفا می کند

 

     چهره ماندگار عرصه پزشکی با تشبیه جایگاه حیاتی روابط عمومی در ساختار و بدنه یک سازمان گفت : همانگونه که سیناپس ها در دستگاه عصبی بدن انسان برای نشان دادن واکنش نسبت به تغیرات فیزیکی و شیمیایی در محیط خود تخصیص یافته اند و کار پردازش و رسانش پیام‌های عصبی را بر دوش دارند، روابط عمومی نیز در یک سیستم اداری همانند بنیادین‌ ترین یاخته‌های عصبی یک سازمان و در واکنش به رویداد های محیط پیرامونی داخلی و خارجی سازمان عمل می کند .
و ی افزود : همانطور که سیناپس از راه انتقال پیام از یک سلول عصبی پیام خود را به دندریت یک نورون دیگر یا یاخته ماهیچه‌ای یا یک غده می‌فرستند، روابط عمومی مسئول ارسال و دریافت و انتقال پیام های دو سوئه دانشگاه با مخاطبان است .
دکتر طباطبائی با بیان اینکه روابط عمومی پنجره روشن ارتباط یک محیط بسته با جامعه بیرون است گفت : حرفه روابط عمومی جایگاه بسیار والائی دارد و ایجاب می کند دست اندرکاران این حوزه علمی و تخصصی با دستیابی به آخرین سیاست های راهبردی و چشم انداز یک سازمان در رسیدن به اهداف و آرمان های توسعه ای آن نقش موثر و کارآمدی را ایفا نمایند .
دکتر طباطبائی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : حرفه روابط عمومی همچون حرفه پزشکی یک حرفه مقدس است ورسالت این حرفه علی الخصوص در فضای آموزشی دانشگاه می طلبد که بیطرفانه و فارغ از هرگونه جناح بندی و دسته بندی سیاسی ، صدای ذینفعان اصلی دانشگاه را اعم از استاد و دانشجو و کارکنان را به گوش مسئولان و مدیران ارشد سازمان برساند و با نگاه واقع بینانه نقاط مثبت را دیده و با شناسائی نقاط منفی در اصلاح و رفع موارد کوشا باشد .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با بیان اینکه در مسیر اهداف توسعه ای و ارتقاء کیفی سطح آموزش با هدف ورود به عرصه تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو در مقطع زیدنتی و دستیاری در صدد اعتلاء جایگاه و تجهیز این حوزه در این واحد دانشگاهی هستیم گفت : واحد پزشکی تهران با داشتن سه بیمارستان فعال و یک درمانگاه تخصصی در سطح شهر تهران از ظرفیت و پتانسیل مطلوبی در جهت ارائه خدمات آموزشی و درمانی برخوردار است که معرفی این دستاوردهای ارزشمند از طریق رسانه ای کردن و انتشار اخبار صحیح و سالم بر عهده روابط عمومی است .

 

 
 

تعبیراستثنائی جراح عالی مقام و متخصص مغز و اعصاب در باره جایگاه روابط عمومی
روابط عمومی در یک سازمان نقش سیناپس های عصبی را ایفا می کند
نسخه قابل چاپ

Preview