جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر خديجه تهراني دبير علمي كنگره از برگزاري بازآموزي يك روزه مدون نرولوژي 1 و 2 ويژه پزشكان عمومي در تاريخ 20 تيرماه سال جاري از ساعت 8 صبح الي 14 خبر داد . وي گفت : اين باز آموزي به ریاست دکتر سید محمود طباطبائی جراح و متخصص مغز و اعصاب و با همت اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي چهار و نیم امتياز بازآموزي برگزار مي شود.
      برگزاري بازآموزي يك روزه مدون نرولوژي 1 و 2 ويژه پزشكان عمومي

 

     دكتر خديجه تهراني دبير علمي كنگره از برگزاري بازآموزي يك روزه مدون نرولوژي 1 و 2 ويژه پزشكان عمومي در تاريخ 20 تيرماه سال جاري از ساعت 8 صبح الي 14 خبر داد . وي گفت : اين باز آموزي با همت دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي چهار و نیم امتياز بازآموزي برگزار مي شود. دكتر فريد نژاد دادگر دبير اجرايي كنگره افزود :
گروه هدف باز آموزي يك روزه مدون نرولوژي پزشكان عمومي مي باشند و محل برگزاري اين بازآموزي بيمارستان شركت نفت ، ساختمان پلي كلينيك تخصصي سالن همايش مي باشد .
وی از عموم متقاضیان در خواست نمود جهت هماهنگي بيشتر با تلفن 09201493324 تماس حاصل فرمايند .

 

 
 

برگزاري بازآموزي يك روزه مدون نرولوژي 1 و 2 ويژه پزشكان عمومي نسخه قابل چاپ

Preview