جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    درنا چرخ چی ، مریم اسماعیلی ، شبنم سائی ، سجاد نمکی و پیام روشنفکر دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی نتایج بررسی تحقیقات خود را پیرامون مشکلات رایج سالمندان در حضور
دکتر سید محمود طباطبائی رئیس دانشگاه و چهره ماندگار جراحی مغز و اعصاب ، دکترعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،
دکترحسین ملک افضلی موسس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت ، دکتر سلطانعلی فلاح معاون درمان وسایر اعضاء هیات رئیسه واحد پزشکی تهران ارائه نمودند .
      زیر نظردکتر ملک افضلی و با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت واحد پزشکی تهران صورت پذیرفت :
ارائه نتایج سه طرح تحقیقاتی پیرامون اختلالات خواب ،شیوع افسردگی وچگونگی گذران اوقات فراغت سالمندان توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

     بر اساس نتایج این تحقیقات که زیر نظردکتر ملک افضلی و در قالب سه کارگروه دانشجوئی و به سرپرستی دکتر فاطمه موسوی عضو هیات علمی و متخصص پزشکی اجتماعی انجام گرفته است موضوعات اختلالات خواب ، افسردگی و نحوه اوقات فراغت سالمندان از عمده مسائل حائز اهمیت است که بهداشت روانی قشر وسیع و گسترده ای از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و آگاهی از آن به برنامه ریزان کمک می کند تا با توجه به خواست و نیاز آنان برنامه ریزی نمایند.
در این نشست علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران به نمایندگی از سایر دانشجویان انترن همکار و شرکت کننده در طرح ملی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت واحد پزشکی تهران با ارائه گزارش کاملی از سه پروژه تحقیقاتی در رابطه با مشکلات رایج سالمندی به توصیف شرایط موجود پرداخته و راهکارهائی برای ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی این نسل ارائه نمودند .
در این جلسه همچنین ابعاد مختلف تاثیر گذاری طرح مزدک ( محیط زیست دوستدار کودک)مورد بررسی جامع قرار گرفت و نیز گزارش اعزام دانشجویان به استان مازندران و بازدید علمی از طرح پزشک خانواده به عنوان یک طرح مورد نیاز و ضروری برای نهادینه شدن سلامت مردم ارائه شد .

 

 

 

 

 

زیر نظردکتر ملک افضلی و با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت واحد پزشکی تهران صورت پذیرفت :
ارائه نتایج سه طرح تحقیقاتی پیرامون اختلالات خواب ،شیوع افسردگی وچگونگی گذران اوقات فراغت سالمندان توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
نسخه قابل چاپ

Preview