جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران دكتر شبنم موثقي متخصص علوم تشريح ، مدير گروه رشته علوم تشريحی و مدير EDO دانشكده پزشكي به سمت رياست دانشکده پزشکی منصوب گردید.
      از سوي دكتر طباطبايي صورت پذيرفت :
انتصاب رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در واحد پزشکی تهران

 

     در اين حكم ضمن تقدير و تشكرازخدمات ارزشمند آقاي دكتراسفنديار متيني متخصص اطفال در طول تصدي مسئوليت تشكر و قدرداني شده است . شايان ذكر است دکتر موثقي از سال 1375تا كنون بعنوان عضو هیات علمی دردانشكده هاي پزشكي واحد پزشکی تهران مشغول بكار بوده و در مقام مدير به ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی اشتغال داشته است .
به گزارش روابط عمومي دكتر موثقي در حال حاضر در دو حيطه ي دانشكده پزشكي و مدير گروه علوم تشريح واحد پزشكي تهران فعاليت مي كند و در مدت قبول مسئوليت مدير گروه علوم تشريحي در اخذ مجوز تاسيس رشته كارشناسي ارشد علوم تشريح دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و برگزاري چندين كارگاه و سمينار آموزشي نقش بسزايي را ايفاد نموده است متن حكم به شرح زير مي باشد :
سركار خانم دكتر شبنم موثقي
عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
با سلام
احتراما ،نظر به تعهد ،تخصص و تجربه جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست دانشكده پزشكي واحد تهران منصوب مي گرديد تا با عنايات خداوند متعال و بر اساس اهداف عاليه دانشگاه و با استفاده از همكاري كليه اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان گرامي و با بهره گيري از امكانات موجود نسبت به اعتلاي كيفيت امور آموزشي ،پژوهشي و اجرايي دانشكده و تحقق اهداف ذيل اقدام نماييد :
1- پيشنهاد برنامه آموزشي جامع دانشكده بر اساس الويت گسترش تحصيلات تكميلي
2- توجه و نظارت جدي به بهبود كيفيت امور جاري دانشكده
3- اقدام لازم جهت فراهم نمودن امكانات و گسترش امور پژوهشي اعضاي هيات علمي و توليد علم
توفيق همكاران را در بالندگي و تحقق چشم اندازهاي رفيع دانشگاه آزاد اسلامي از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارد
دكتر سيد محمود طباطبايي
رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

 

 

 

 

از سوي دكتر طباطبايي صورت پذيرفت :
انتصاب رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در واحد پزشکی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview