جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصويري :
مراسم معارفه رئيس دانشكده پزشكي با حضور دكتر صفوي معاون آموزشي ، دكتر افتخار معاون پژوهش و فناوري ، دكتر علي محمدزاده معاون دانشجويي فرهنگي ، دكتر پورخوشبخت قائم مقام معاون آموزشي و جمعي از مديران گروه پزشكي (علوم باليني و علوم پايه )

 

     .

 

 

 

 

 

گزارش تصويري :
مراسم معارفه رئيس دانشكده پزشكي با حضور دكتر صفوي معاون آموزشي ، دكتر افتخار معاون پژوهش و فناوري ، دكتر علي محمدزاده معاون دانشجويي فرهنگي ، دكتر پورخوشبخت قائم مقام معاون آموزشي و جمعي از مديران گروه پزشكي (علوم باليني و علوم پايه )
نسخه قابل چاپ

Preview