جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصويري :
مراسم معارفه رئيس دانشكده پزشكي با حضور دكتر سيد محمود طباطبايي رياست و هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي

 

     .

 

 

 

 

 

گزارش تصويري :
مراسم معارفه رئيس دانشكده پزشكي با حضور دكتر سيد محمود طباطبايي رياست و هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي
نسخه قابل چاپ

Preview