جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر عبدالحسين پور دبير علمي كنگره نوروانكولوژي ايران گفت: این کنگره به ریاست دکتر سید محمود طباطبائی جراح و متخصص مغز و اعصاب، به همت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و با همکاری انجمن سرطان ایران و انجمن جراحان مغز و اعصاب برگزار شده است.
      دكتر عبدالحسين پور دبير علمي كنگره نوروانكولوژي ايران :
كنگره نوروانكولوژي حاصل تلاش چند ماهه گروه هاي جراحي مغز و اعصاب و راديو تراپي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران است .

 

     دكتر عبدالحسين پور دبير علمي كنگره نوروانكولوژي ايران مدير گروه جراحي مغز و اعصاب واحد علوم پزشكي تهران گفت: این کنگره به ریاست دکتر سید محمود طباطبائی جراح و متخصص مغز و اعصاب، به همت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و با همکاری انجمن سرطان ایران و انجمن جراحان مغز و اعصاب برگزار شده است.
دكتر عبدالحسين پور افزود: گروه هدف در این کنگره پزشکان پرتو درمانی، جراحی مغز و اعصاب، رادیولوژی، خون و سرطان بالغین، بیماری‌های مغز و اعصاب، جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی، گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی عمومی، بیهوشی، روانپزشکی، پرستاری، پزشکان عمومی، جراحی اطفال، پزشکی قانونی، بیماری‌های داخلی هستند. وي در ادامه بيان داشت : كنگره نوروانكولوژي حاصل تلاش چند ماهه گروه هاي جراحي مغز و اعصاب و راديو تراپي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران است . در اين كنگره سعي كرديم با گردهم جمع كردن بزرگان رشته هاي مختلفي كه به نحوي در درمان بيماران با تومورهاي مغز و نخاع نقشي بر عهده دارند به بحث و گفتگو در باره راه هاي جديد درمان اين بيماران بپردازيم بيماراني كه كه تنها اميدشان بعد از پروردگار به دستان شما متخصصين وابسته است . وي ادامه داد : چه بسا بتوانيم راهي نو و هموارتر از گذشته را با ارتباطات بيشتري در اين كنگره خواهيم ساخت ايجاد كنيم . مدير گروه جراحي مغز و اعصاب واحد علوم پزشكي تهران اظهار داشت : چه بسا بتوانيم راهي نو و هموارتر از گذشته را با ارتباطات بيشتري در اين كنگره خوا هيم ساخت ايجاد كنيم وي در پايان از دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي و رياست كنگره نوروانكولوژي ، دكتر آرش جنابيان رياست بيمارستان بوعلي تابعه واحد پزشكي تهران و سخنران كنگره دكتر فريد نژاددادگر دبير اجرايي كنگره و معاون پژوهشي بيمارستان بوعلي ، دكتر اباسط ميرزايي معاون توسعه و منابع ، مهندس شمسايي مدير عمران بيمارستان بوعلي و زهرا صابري روابط عمومي واحد پزشكي تهران و كساني كه در اين راه مهم علمي به ما ياري رساندند تشكر و قدر داني نمود

 

 

 

 

 

دكتر عبدالحسين پور دبير علمي كنگره نوروانكولوژي ايران :
كنگره نوروانكولوژي حاصل تلاش چند ماهه گروه هاي جراحي مغز و اعصاب و راديو تراپي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران است .
نسخه قابل چاپ

Preview