جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران

 

     طي حكمي ازسوي دكتر احمد فيروزان رئيس واحد پزشكي تهران ، حكم دكتر مير مسعو د فاطمي در سمت معاون فرهنگي واحد پزشكي تهران ، به مدت يك سال ديگر تمديد شد . گفتني است دكتر فاطمي از ابتداي سال 84  ، تا كنون مسئوليت امور فرهنگي اين واحد دانشگاهي را بعهده داشته و در مدت تصدي منشاء خدمات موثري بوده است . راه اندازي پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی واحد پزشکی تهران ، به منظوردسترسـی به آخرین اطلاعات در زمینه های فرهنگی ، علوم قرآنی و اخبار دانشگاهـی، تنها گوشه اي ازاين اقدامات است . اين سايت به آدرس زير در اختيار علاقمندان مي باشد : www. Farhangi-tmu.org

 

 
 

تمديد حكم معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview