جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      زير نظر دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي صورت پذيرفت :
برگزاري كارگاه آشنايي با آيين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     به گزارش روابط عمومي واحد پزشكي تهران كارگاه آشنايي با آيين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي در دو حيطه پزشكي و غير پزشكي با ارائه آيين نامه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي و وزارت علوم ) در تاريخ 28 تير ماه سال جاري برپا شد .
بر اساس همين گزارش اين كارگاه در حوزه پزشكي توسط دكتر فرهاد ادهمي مقدم مدير كل توسعه آموزش امور دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه غير پزشكي دكتر محمد صاحب الزماني معاون مدير كل توسعه آموزش امور دانشجويان و همكاري اقاي اسماعيلي معاون مدير امور هيئت علمي حوزه معاونت علوم پزشكي درمحل دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضورجمع كثيري از اساتيد عضو هيات علمي دانشگاههاي پزشكي مستقر در تهران ارائه گرديد .
دكتر فرهاد ادهمي مقدم طي گفتگويي اظهار داشت : كارگاه آشنايي با آيين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي در دو حوزه علوم پزشكي و علوم غير پزشكي با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي دانشگاههاي پزشكي مستقردر تهران مطابق با آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به همراه آيين نامه اجرايي آن در مهرماه 1391 به همراه الحاقيه هاي جديد ارائه شده است .
وي افزود : مبحث هاي ارائه شده در اين كارگاه در سايت وزارتين و همچنين در سايت حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در دسترس اعضاي هيات علمي مي باشد .
مدير كل توسعه آموزش امور دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي بيان داشت : اين كارگاه جهت آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي دانشگاههاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اعم از واحد پزشكي تهران ، دندانپزشكي و داروسازي و ... در سطح شهر تهران برگزار گرديد .

 

 

 

 

 

زير نظر دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي صورت پذيرفت :
برگزاري كارگاه آشنايي با آيين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
نسخه قابل چاپ

Preview