جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      بخشنامه
موضوع : تشكيل ستاد اسكان تابستاني سال 1395

 

      با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
به منظور تامين و تسهيل برخورداري كاركنان خدوم دانشگاه (اعم از كارمند و هيات علمي ) و خانواده هاي محترم آنان از امكانات اقامتي – رفاهي واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه در ايام تابستان خصوصا تعطيلات تابستاني (07/05/95 لغايت 15/05/95 ) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كليه واحدها علي الخصوص واحدهاي مسافرپذير و پر مخاطب مستقر در استانها مكلف هستند مطابق بخشنامه 92595/50 28/11/94 ( به جز بند 10بخشنامه ) نسبت به تشكيل ستاد اسكان تابستاني تحت نظارت مستقيم رييس يا معاون اداري و مالي واحد يا مراكز آموزشي اقدام نمايند .
بديهي است عملكرد ستادهاي اسكان تابستاني در سراسر كشور ارزيابي گرديده و به حضور رياست عالي دانشگاه گزارش خواهد شد .
"اين بخشنامه در تاريخ 19/04/95 به تاييد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي رسيده است " مرتضي احساني
معاون اداري و مالي دانشگاه

 

 
 

بخشنامه
موضوع : تشكيل ستاد اسكان تابستاني سال 1395
نسخه قابل چاپ

Preview