جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    بازديد هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حضور دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس واحد ، دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري ، دكتر خليل علي محمد زاده معاون آموزشي ، دكتر يوسف پور خوشبخت قائم مقام معاون آموزشي ، دكتر طاهره نصر آبادي رئيس دانشكده پرستاري و مامايي ، و دكتر شبنم موثقي رئيس دانشكده پزشكي ، اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و تيم اعزامي از سوي هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته پرستاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي متشكل از دكتر عباس عباس زاده‌(رئيس بورد پرستاري و رئيس دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ) و دكتر فروغ رفيعي (رئيس دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي ايران) تشكيل شد كه از كليه قسمت هاي دانشكده پرستاري و مامايي ، آزمايشگاه، كتابخانه، موزه آناتومي و تشريح و سايت اينترنت دانشگاه بازديد نمودند.
      با هدف تصويت رشته دكتري پرستاري صورت گرفت : بازديد هيات ارزشيابي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي از امكانات آموزشي و پژوهشي واحد پزشكي تهران

 

     دكتر سيد محمود طباطبايي رياست دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در جلسه بازديد هيات ممتحنه ضمن خوش آمدگويي به اعضاء شركت كننده گفت : همه بايد دست به دست هم داده تا در اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در آموزش و همچنين افزايش كيفيت خدمات به مردم ايران عزيزمان كوشا باشيم.
وي افزود : بايد از ياري خداوند بزرگ مستفيذ شده تا بتوانيم با همدلي، همراهي و پشتيباني يكديگر جهت رفع نقايص موجود تلاش نموده، تا دانشجوياني كه به ما وديعه سپرده شده اند با دست پر فارغ التحصيل شوند. دانشجويان همانند فرزندان ما بوده و فرقي نمي كند كه در كدام مجموعه آموزش مي بينند اين دانشجويان در آينده اي نه چندان دور مسئوليت اداره سلامت كشور را بر عهده خواهند گرفت و چه بسا ما جزء اولين بيماران آنها باشيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در مورد اهداف آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي بيانابراز داشت : ما بايد قدردان اين دانشگاه باشيم زيرا دانشگاه اين امكان را در سراسر كشور فراهم نموده كه افراد با هزينه شخصي خود به ادامه تحصيل پرداخته تا سبب اعتلاي فرهنگي و اجتماعي جامعه خود شوند.
طباطبايي تاكيد كرد : من ايمان دارم با همدلي و يكپارچگي و در كنار هم قرارگرفتن پرسنل كوشاي دانشكده پرستاري و مامايي شاهد رشد و ارتقاء هر چه سريعتر اين دانشكده خواهيم بود.
در ادامه دكتر طاهره نصرآبادي رييس دانشكده پرستاري و مامايي واحد علوم پزشكي تهران به معرفي اين واحد دانشگاهي پرداخت و گفت : اين دانشگاه از سال 1364 با رياست دكتر يحيوي 356 دانشجو شروع به تحصيل نمودند و در حال حاضر با رياست آقاي دكتر طباطبايي اين تعداد به 12000 دانشجو رسيده است.
رييس دانشكده پرستاري و مامايي با اشاره به اينكه قدمت دانشكده و در نظر گرفتن اينكه اين دانشكده اولين دانشكده پرستاري و مامايي در سطح دانشگاه آزاد اسلامي است بيان داشت : حضور اعضاء هيات علمي با درجه استاد تمام، نقش بزرگي در اعتلاي دانشكده و همچنين تصويب دكتري پرستاري خواهد داشت.
آقاي دكتر عباس عباس زاده در ادامه جلسه اعلام نمود : رويكرد دفتر ارزشيابي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، توان افزايي دانشگاه هاي علوم پزشكي است و مسئوليت تيم ارزياب بررسي نقاط ضعف و قوت واحدهاي علوم پزشكي و امتياز دهي بر اساس استانداردها مي باشد.
به گزارش روابط عمومي واحد علوم پزشكي تهران ، تيم اعزامي از سوي هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته پرستاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي متشكل از دكتر عباس عباس زاده‌(رئيس بورد پرستاري و رئيس دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ) و دكتر فروغ رفيعي (رئيس دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي ايران) بودند كه از كليه قسمت هاي دانشكده پرستاري و مامايي ، آزمايشگاه، كتابخانه، موزه آناتومي و تشريح و سايت اينترنت دانشگاه بازديد نمودند.
شايان ذكر است وجود نوآوري هاي متعدد، توسعه فضاي آموزشي دانشكده ، به روز شدن امكانات و تجهيزات ، مسئوليت پذيري هيات علمي ، داشتن تعهد سازماني در نيروي انساني دانشكده پرستاري ومامائي و وجود زيرساخت هاي مناسب از جمله شاخصهاي ويژه براي تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتري پرستاري بود.

 

 

 

 

 

با هدف تصويت رشته دكتري پرستاري صورت گرفت : بازديد هيات ارزشيابي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي از امكانات آموزشي و پژوهشي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview