جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترشبنم موثقی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) در تاریخ 21 مرداد ماه در واحد پزشکی تهران خبر داد . وی افزود : این دوره ، سومین آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی است که با حضور اعضای هیات علمی، مدیران گروه‌های آموزشی و متخصصان بخش‌های مختلف بیمارستانی در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.
      آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی روز پنجشنبه 21 مرداد ماه در واحد پزشکی تهران برگزارمی شود

 

     دکترشبنم موثقی آناتومیست و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد تهران با اشاره به سیاست های ابلاغی از سوی دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) گفت : در این دوره حدود 80 نفر از دانشجویان متقاضی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ( از ساعت 8 صبح الی 20 عصر) در این آزمون شرکت می کنند واز کلیه مراحل آزمون با 14 دوربین فیلمبرداری می شود . رئیس دانشکده پزشکی سپس با تشریح اهداف و نحوه برگزاری آزمون ارزشیابی صلاحیت بالینی گفت: «آزمون آسکی یک آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی است که بصورت عینی در ایستگاه‌های مختلفی که سازماندهی شده است انجام می‌شود و همه دانشجویان رشته‌های پزشکی برای ورود به عرصه بهداشت و سلامت جامعه با یک معیار ارزشیابی و با یک مقیاس یکسان مورد سنجش قرار می‌گیرند.» وی افزود : در سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی ، همچون دوره های قبلی به منظور کنترل کیفیت و نظارت بر روند برگزاری آزمون ، نمایندگانی از سوی وزارت بهداشت و درمان و َآموزش پزشکی و همچنین حوزه معاونت علوم پزشکی حضور بهم می رسانند . دکتر موثقی درباره علت برگزاری این آزمون که برای سومین دوره متوالی همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران برگزار می‌شود، افزود: «با توجه به اهمیت آموزش در دوره پزشکی عمومی، هیات ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی وزارت بهداشت از سال ۹۴ تاکنون تصمیم به برگزاری یک آزمون در پایان دوره پزشکی عمومی با هدف سنجش مهارت‌های بالینی کسب شده از سوی دانشجویان پزشکی در طول دوره تحصیلی گرفته است .

 

 
 

آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی روز پنجشنبه 21 مرداد ماه در واحد پزشکی تهران برگزارمی شود نسخه قابل چاپ

Preview