جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی چهره ماندگار پزشکی کشور، دکتر خلیل علی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و دکتر میر مسعود فاطمی به عنوان معاون دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شدند.
      با صدور احکامی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی صورت گرفت:
معاون آموزشی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شدند.

 

     دکتر علی محمدزاده از چهره های علمی - فرهنگی سرشناس، در طی 20 سال اخیر، مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون فرهنگی دانشگاه علوم و تحقیقات و معاون دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران را عهده دار بود. پیش از این دکتر سید عباس صفوی نائینی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بودند.
دکتر طباطبایی رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در حکم دیگری دکتر میر مسعود فاطمی را به عنوان معاون دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب کرد. دکتر فاطمی نیز پیش از این، مدیرکل فرهنگی، مشاور رییس واحد و معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی را عهده دار بود.
دکتر خلیل علی محمدزاده دارای مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه با رتبه دانشیار است.
دکتر میر مسعود فاطمی نیز دارای دکترای داروسازی از دانشگاه تهران و دکترای تخصصی فلسفه و کلام و استادیار گروه معارف اسلامی می باشد.
ضمن آرزوی موفقیت برای این دو شخصیت دانشگاهی، امید می رود این تغییرات در راستای تعالی امور آموزشی و فرهنگی این واحد منجر به نتایج درخشانی گردد. شایان ذکر است دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با بیش از 11 هزار دانشجو و حدود 500 عضو هیات علمی تمام وقت و همکار و 4 بیمارستان در طی 30 سال اخیر در تربیت کادر تخصصی برای نظام سلامت کشور قدم های مهمی را برداشته است.

 

 

 

 

 

با صدور احکامی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی صورت گرفت:
معاون آموزشی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شدند.
نسخه قابل چاپ

Preview