جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر دنیا صدری مدیر EDC معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن حضور در واحد پزشکی تهران و نظارت برچگونگی انجام مراحل 13 گانه سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) از تلاش مسئولان ارشد دانشگاه و ستاد برگزارکننده آزمون تقدیر کرد .
وی با بیان اینکه برگزاری سومین دوره ارزیابی صلاحیت بالینی با نظم و ترتیب و درنهایت دقت وصحت در واحد پزشکی تهران برگزار شده است گفت :
برگزاری مستقل این آزمون موجب افزایش اعتبارجایگاه علمی وبیانگر شایستگی و توانمندی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی است .
      دکتر صدری :واگذاری انجام آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی از سوی وزارت بهداشت یکی از مهمترین افتخارات و دستاوردهای آموزشی حوزه معاونت علوم پزشکی و بیانگر اعتبارعلمی دانشگاه آزاد اسلامی است .

 

     مدیر EDC معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه واگذاری انجام مستقل این آزمون توسط این دانشگاه از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، یکی از مهمترین افتخارات و دستاوردهای آموزشی حوزه معاونت علوم پزشکی است ، گفت :
با توجه به مصوبه شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت، دانشجویانی که از بهمن ۹۴ به بعد فارغ التحصیل می‌شوند و مجوز شرکت در آزمون پذیرش دستیاری ۹۵ را دارند باید گواهی قبولی در این آزمون را داشته باشند.
دکترصدری سپس درباره علت برگزاری این آزمون که برای سومین سال متوالی همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران برگزار می‌شود، افزود: «با توجه به اهمیت آموزش در دوره پزشکی عمومی، هیات ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی وزارت بهداشت از سال ۹۴ تاکنون تصمیم به برگزاری یک آزمون در پایان دوره پزشکی عمومی با هدف سنجش مهارت‌های بالینی کسب شده از سوی دانشجویان پزشکی در طول دوره تحصیلی گرفته است .
شایان ذکر است سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) روز پنجشنبه 21 مرداد ماه در دو نوبت صبح و عصر در واحد پزشکی تهران برگزار شد.

 

 

 

 

 

دکتر صدری :واگذاری انجام آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی از سوی وزارت بهداشت یکی از مهمترین افتخارات و دستاوردهای آموزشی حوزه معاونت علوم پزشکی و بیانگر اعتبارعلمی دانشگاه آزاد اسلامی است . نسخه قابل چاپ

Preview