جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سید حسن مقدم نيا رئیس دانشکده پیراپزشکی ، موسس ورئيس مركز « تحقيقات سبك زندگي» با اشاره به اهمیت و نیاز روز افزون به انجام پژوهش های کاربردی در حیطه های مختلف علوم پزشکی گفت :
يكي از ظرفیت های بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که از راهكارهاي مفيد براي اجرائي شدن طرح هاي تحقيقاتي است ، استفاده از روش تحقيقات مشترك و همگرائی بین واحد های مختلف دانشگاه آزاداسلامی در زمینه های مشترک علمی است . وی افزود : تعامل و همکاری دو واحد تهران پزشکی و اردبیل بستر ساز بسیاری از تحقیقات در حیطه های مختلف علوم پزشکی است .
      به همت دكتر مقدم نيا رئیس دانشکده پیراپزشکی صورت گرفت :
بررسی زمینه همکاری و همگرائی تحقیقاتی دو واحد دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران و اردبیل در واحد پزشکی تهران

 

     دكتر سید حسن مقدم نيا رئیس دانشکده پیراپزشکی ، موسس ورئيس مركز « تحقيقات سبك زندگي» در ابتداي اين نشست ضمن تقدير و تشكر از حمايت های معنوی دكتر ملک افضلی قائم مقام و مشاور عالی ریاست دانشگاه در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی و نیز دکتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در زمینه ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد پژوهش های کاربردی گفت : در جهان امروز اساس پيشرفت و توسعه كشورها با اجراي برنامه هاي پژوهشي محقق مي‌شود زيرا توسعه كشور در گرو توسعه علمي است. وی اظهار کرد : یکی از مهمترین هدف ها در تشکیل این جلسه بررسی ظرفیت های علمی و اجرائی مشترک در جهت عملیاتی کردن پروژه های تحقیقاتی بین دو واحد دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران و اردبیل است . دکتر مقدم نیا با بیان اینکه عقد تفاهم نامه پژوهشی موجب هم افزائی و همگرائی بیشتر برای همکاریهای تحقیقاتی بین دو واحد دانشگاه ازاد اسلامی است افزود : حضور دانشجویان مستعد و پژوهشگری همچون امیرحسین علی محمدیان دانشجوی سال سوم واحد اردبیل که با تلاشی مستمر و پیگیر ، انگیزه اصلی و ایجاد کننده زمینه همکاری مشترک تحقیقاتی بین این دو واحد دانشگاهی و موجب این تحرک علمی شده است که این یک فرصت ایده آل در استفاده از نیروهای جوان و مشتاق در انجام تحقیقات کاربردی است . رئيس مركز « تحقيقات سبك زندگي» افزود : کشف و پرورش این استعداد های درخشان واخلاق مدار برای جامعه آکادمیک ایران یک غنیمت است. گفتنی است در ادامه این جلسه که روز یکشنبه 24 مرداد ماه سال جاری با حضور مسئولان ارشد دو واحد دانشگاهی تهران پزشکی و واحد اردبیل ، آقایان دكتر سيد حسن مقدم نيا متخصص بيوشيمي و رئيس دانشكده پيراپزشكي، دکتر محمد ضعیفي زاده متخصص ژنتيك مولكولي و معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل ، دكتر شبنم موثقي رئيس دانشكده پزشكي واحد تهران ، دكتر رضا كاظمي معاون علوم پزشكي واحد اردبيل ، دكتر فيض اله اكبري مدير پژوهش واحدپزشکی تهران ، دكتر مريم اسلامي پزشك متخصص ژنتيك و معاون پژوهشی دانشكده پيراپزشكي واحد تهران ، دكتر زهرا ناديا شريفی آناتوميست و معاون پژوهشی دانشکده پزشکی واحد تهران ، دكتر آمنه سادات کاظمی دكتري روانشناسي و مدير گروه روانشناسي و دكتر عباس محمود زاده استاد انگل شناسي دانشکده پزشكي تشکیل شد مباحث عمده و موضوعات پژوهشی متعددی پیرامون مسائل آموزشی و تحقیقاتی ، تولید مواد داروئی طبیعی ، Stem cell نانو فناوری بیو تکنولوژی ، شرکت های دانش بنیان و تحقیقات کلینیکال تریال و نیز نحوه استفاده ازگیاهان داروئی ،کاربرد زهر عسل و زهر مار در درمان بسیاری از بیماریها و فناوری های مرتبط با کشت و پرورش اینگونه جانوران و گیاهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

 

 

 

 

به همت دكتر مقدم نيا رئیس دانشکده پیراپزشکی صورت گرفت :
بررسی زمینه همکاری و همگرائی تحقیقاتی دو واحد دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران و اردبیل در واحد پزشکی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview