جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمد ضعیفي زاده متخصص ژنتيك مولكولي و معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل با بیان اینکه پیشرفت درزمینه تحقیقات گیاهان داروئی کشور نیازمند همکاری تیمی و مشترک سه بخش وزارت علوم و کشاورزی ، وزارت بهداشت و داروسازی است گفت : مستقل عمل کردن گروه های تحقیقاتی این سه حوزه مهم و تاثیر گذار ، حلقه مفقوده عدم پیشرفت کشوردر تحقیقات مربوط به گیاهان داروئی کشور است .
وی گفت : در بحث تحقیقات گیاهان داروئی هماهنگی بین بخشی این سه حوزه یک ضرورت ملی است .
      در اولین نشست مشترک تحقیقاتی دو واحد دانشگاهی تهران پزشکی و اردبیل مطرح شد :
ضعیفي زاده : عدم هماهنگی و همکاری مشترک تحقیقاتی سه بخش وزارت علوم و کشاورزی ، وزارت بهداشت و داروسازی حلقه مفقوده پیشرفت در تحقیقات گیاهان داروئی کشور است .

 

     دکتر محمد ضعیفي زاده متخصص ژنتيك مولكولي و معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل با حضور در اولین نشست مشترک معاونین پژوهشی و روسای مراکز تحقیقاتی دو واحد دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی و اردبیل ، با تشریح عوامل و جزئیات این فرایند گفت :
در انجام تحقیقات گیاهان داروئی و داروهای گیاهی در کشور لازم است درحیطه کشاورزی اقدامات سازنده ای همچون شناسائی گیاهان داروئی ، تولید Intensive و حتی کشف بافت صورت پذیرد ، در حیطه تحقیقات علوم پایه نیز نیازمند تحقیقات مربوط به شناسائی مواد موثر بر فعل و انفعالات شیمی و بیوشیمی هستیم و همینطور در حیطه فارما کولوژی و نهایتاٌ در تحقیقات پزشکی که شامل یک سری آزمایشات بالینی و اخذ نتایج در فیلد های مربوطه است .
وی افزود : و به این ترتیب یک همکاری گروهی و تیمی متشکل از تمام تخصص ها در پیشرفت تحقیقات کاربردی گیاهان داروئی و داروهای گیاهی یک واقعیت اجتناب ناپذیر است .
معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل با تاکید بر اینکه تا زمانی که این سه بخش در کنار هم و به صورت هدفمند فعالانه کار نکنند هر گونه پژوهشی بدون نتیجه و ابتر است گفت :
هدف از برگزاری این نشست که طی دو روز در تاریخ های 24 و 25 شهریور ماه به میزبانی واحد تهران پزشکی انجام شد ، هم اندیشی و طرح و بررسی زمینه های همکاری علمی و اجرائی با سایر مسئولان ارشد ، متخصصان و اساتید علوم پایه ، بالینی گروه علوم پزشکی این دو واحد دانشگاهی بوده است .
وی افزود : دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن تنوع بسیار در رشته های مختلف علوم پزشکی از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالائی برای این همگرائی و تشریک مساعی و استفاده بهینه از منابع مالی ، استفاده از دانش علمی اساتید متخصص و دانشجویان مستعد برخوردار است و امیدواریم با درایت وجامع نگری هیات رئیسه هر دو واحد دانشگاهی تهران پزشکی و اردبیل که هریک از توانمندیها و امکانات خاص محیطی و جغرافیائی ، آزمایشگاهها ، تخصص هاو فیلد های مختلف آموزشی و پژوهشی برخوردار هستند بتوانیم در آینده ای بسیار نزدیک همکاری سازنده و مفیدی را در به ثمر رسانیدن تحقیقات کاریردی داشته باشیم .
گفتنی است : در ادامه این جلسه که روز یکشنبه 24 و دوشنبه 25 مرداد ماه سال جاری به همت دكتر سيد حسن مقدم نيا متخصص بيوشيمي و رئيس دانشكده پيراپزشكي و با حضور مسئولان ارشد دو واحد دانشگاهی تهران پزشکی و واحد اردبیل ، آقایان دكتر حسن افتخار اردبیلی متخصص اطفال و معاون پژوهش و فناوری واحد پزشکی تهران ، دکتر محمد ضعیفي زاده متخصص ژنتيك مولكولي و معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل ، دكتر شبنم موثقي رئيس دانشكده پزشكي واحد تهران ، دكتر رضا كاظمي معاون علوم پزشكي واحد اردبيل ، دكتر فيض اله اكبري مدير پژوهش واحدپزشکی تهران ، دكتر مريم اسلامي پزشك متخصص ژنتيك و معاون پژوهشی دانشكده پيراپزشكي واحد تهران ، دكتر زهرا ناديا شريفی آناتوميست و معاون پژوهشی دانشکده پزشکی واحد تهران ، دكتر آمنه سادات کاظمی دكتري روانشناسي و مدير گروه روانشناسي و دكتر عباس محمود زاده استاد انگل شناسي دانشکده پزشكي تشکیل شد مباحث عمده و موضوعات پژوهشی متعددی پیرامون مسائل آموزشی و تحقیقاتی ، تولید مواد داروئی طبیعی ، Stem cell نانو فناوری بیو تکنولوژی ، شرکت های دانش بنیان و تحقیقات کلینیکال تریال و نیز نحوه استفاده ازگیاهان داروئی ،کاربرد زهر عسل و زهر مار در درمان بسیاری از بیماریها و فناوری های مرتبط با کشت و پرورش اینگونه جانوران و گیاهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درپایان جلسه مراسم بازدید از تمام امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و سالن تشریح و مراکز تحقیقاتی واحد پزشکی تهران ، بعمل آمد .

 

 

 

 

 

در اولین نشست مشترک تحقیقاتی دو واحد دانشگاهی تهران پزشکی و اردبیل مطرح شد :
ضعیفي زاده : عدم هماهنگی و همکاری مشترک تحقیقاتی سه بخش وزارت علوم و کشاورزی ، وزارت بهداشت و داروسازی حلقه مفقوده پیشرفت در تحقیقات گیاهان داروئی کشور است .
نسخه قابل چاپ

Preview