جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    روابط عمومي واحد پزشكي تهران از برگزاري موفق آزمون مستقل جامع علوم پایه و پيش كارورزي دانشجويان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و دارو سازي در روز پنج‌شنبه 11 شهریورماه سال جاري در اين واحد دانشگاهي راس ساعت 9 صبح با نهايت دقت خبر داد .
      با حضور دكتر طباطبايي رئيس دانشگاه صورت پذيرفت :
آزمون مستقل علوم پايه و پیش كارورزي گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي در واحدپزشكي تهران برگزار شد

 

     دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه آموزش امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي ( در حوزه پزشكي ) نيز در باره چگونگي و نحوه برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي سال 95 گفت : آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و دارو سازي تحت نظارت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي و حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري دست اندركاران اجرايي حوزه معاونت آموزشي واحدهاي مجري رشته پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي طبق بخشنامه اجرايي آزمون بطور همزمان در سراسر كشور و در همه دانشگاههاي علوم پزشكي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي اجرا شده است برپا گرديد .
دكتر شبنم موثقي رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در باره برگزاري آزمون فوق ابراز داشت : برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي امسال تحت نظارت هيات اعزامي حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري دست اندركاران اجرايي حوزه معاونت آموزشي واحد پزشكي و با حضور دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس واحد علوم پزشكي تهران ، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه آموزش امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي ( در حوزه پزشكي ) ، دکتر محمد صاحب‌الزمانی معاون مدیر کل توسعه آموزش امور دانشجویان (در حوزه پزشکی) دكتر شهريار ابش زاده رئيس دانشكده داروسازي واحد دامغان ، دكتر زهرا جعفري آذر رئيس دانشكده داروسازي واحد علوم دارويي ، دكتر فرحناز پاشا معاونت آموزش باليني دانشكده پزشكي ، دكتر كورش شاهين راد رئيس اداره امتحانات ، دكتر خيرالنسائي مدير آموزش باليني دانشكده پزشكي و ساير دست اندكاران اجرائي صورت پذيرفت .
رئيس دانشكده پزشكي در باره استقلال در برگزاري آزمون‌هاي جامع علوم پزشكي كه طبعاٌ مسئوليت و تعهد بيشتري را براي مسئولان اجرائي اين دانشگاه ايجاد مي كند گفت : براي انجام اين رسالت آموزشي و ارتقاء سطح علمي دانش آموختگان اين دانشگاه از هيچ تلاشي فرو گذار نمي كنيم ودر اين راه از تمام ظرفيت هاي علمي و اجرائي خود استفاده خواهيم كرد
دكتر موثقي : آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته علوم پزشكي همه ساله در دونوبت و به فاصله زماني شش ماه در شهريور و اسفند ماه برگزار مي شود و دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي براي ورود به مقاطع بالاتر تحصيلي در آزمون جامع علوم پايه ( از علوم پايه به مقطع فيزيو پاتولوژي ) و آزمون پيش كارورزي ( از مقطع كارآموزي باليني به كارورزي ) در اين آزمونها كه بصورت جامع و سراسري برگزار مي گردد ، شركت مي كنند .
دکتر محمد صاحب‌الزمانی معاون مدیر کل توسعه آموزش امور دانشجویان (در حوزه پزشکی) نيز با ارائه آمار دقيقي از تعداد شركت كنندگان گفت : در آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهريورماه 95 تعداد كل داوطلبان 1262 نفر دانشجو بوده است . كه از اين تعداد 1009 نفر دانشجوي علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي253 نفر دانشجوي پيش كارورزي ، از واحدهاي پزشكي تهران ، شاهرود ، كيش ، قشم ، ساری و تنكابن شركت داشته اند كه بيشترين درصد شركت كننده در امتحانات فوق از واحد پزشكي تهران بوده است
وي افزود : اين آزمون در هفت حوزه امتحاني تهران ، اصفهان ، يزد ، زاهدان ، مشهد ، تبريز و كازرون برگزار گرديد .

 

 

 

 

 

با حضور دكتر طباطبايي رئيس دانشگاه صورت پذيرفت :
آزمون مستقل علوم پايه و پیش كارورزي گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي در واحدپزشكي تهران برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview