جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      کسب مقام قهرمانی دانشجویان دختر واحد پزشکی تهران

 

     دکتر فریده شجاعی رئیس تربیت بدنی واحد پزشکی تهران طی مصاحبه ای اعلام نمود : روز یکشنبه بیستم آبان ماه مسابقات آمادگی جسمانی خواهران منطقه 8 در واحد پزشکی تهران با حضور دکتر احمد فیروزان وجمعی از معاونان و جناب آقای مدنی سرپرست تربیت بدنی منطقه برگزار گردید . به گزارش خانم دانه کار سرپرست فنی مسابقات ، دراین رقابت ورزشی که بین دانشجویان دختر 9واحد دانشگاهی انجام پذیرفت کسب مقام اول توسط دانشجویان واحد پزشکی تهران ، مقام دوم واحد اسلامشهر و تهران مرکزی به کسب مقام سوم نائل شدند . در مراسم اختتامیه و توزیع جوایز ازقهرمانان رشته های انفرادی خانم ها شیدا شکوه یار، کسب رتبه اول از واحد تهران مرکز انسیه حاج حسینی از علوم پزشکی تهران ومعصومه حسین پور با کسب مقام سوم با اهداء لوح ومدال قهرمانی تقدیر بعمل آمد . گفتنی است در این سری مسابقات از هر واحد دانشگاهی یک گروه پنج نفره به همراه سرپرست ومربی شرکت داشتند .در پایان مراسم گروه شرکت کننده از مسئولان واحد پزشکی تهران به خاطر میزبانی وحفظ نظم وترتیب تشکر نمودند.شایان ذکر است واحدهای پزشکی تهران ، اسلامشهر ،شهر ری ،تهران مرکز ،.تهران جنوب ،تهران شرق(قیامدشت )،.تهران غرب (سما)،تهران شمال ، وعلوم تحقیقات شرکت داشتند. خانم دکتر شجاعی افزود از بیست ودوم لغایت بیست وپنجم آبان ماه مسابقات بدمینتون خواهران وبرادران در همین واحد دانشگاهی برگزار می گردد.

 

 
 

کسب مقام قهرمانی دانشجویان دختر واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview