جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازی درمانگاه جراحي توراكس در بیمارستان امیرالمومنین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي

 

     دکتر فرهاد سرابندی رئیس بیمارستان امیرالمومنین طی گزارشی خبر داد: درمانگاه واتاق عمل وبخش جراحي توراكس در بيمارستان اميرالمومنين راه اندازی شد . وي افزود : با شروع همكاري سركار خانم دكتر رحماني جو فوق تخصص جراحي توراكس اين بخش از آبان ماه سال جاري در بيمارستان اميرالمومنين افتتاح و در حال حاضرآماده رسيدگي به بيماران منطقه مي باشد.دكتر سرابندي با ارائه توضيخاتي در باره مشكلات مربوط به قفسه سينه (توراکس) گفت : توراكس شامل قفسه سينه ومحتويات داخل آن شامل ريه ، مري ، ناي وناحيه مدياسين مي باشد وبيماريهاي مربوط به آن شامل عفونت ها ،تومورهاي ريه ،مري ،ناي ومدياسين مي باشد.وعلاوه بر اين ضربات ناحيه قفسه سينه وعوارض ناشي از آن را نيز در بر مي گيرد .شايان ذكر است بیمارستان امیرالمومنین مرکز درمانی مستقل می باشد،كه درحال حاضر با تدبير دكتر جاسبي رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي توسط هيات امناو با همكاري و مشاركت واحد هاي شهر ري و پزشكي تهران اداره مي گردد.

 

 
 

راه اندازی درمانگاه جراحي توراكس در بیمارستان امیرالمومنین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview