جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکترسیدمحمود طباطبائی جراح مغز و اعصاب و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، دكترسيد علي ابطحي معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر حسین ملک افضلی مشاور عالی در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی دکترعلی محمد صفا نیا رئیس واحد تهران شمال به همراه کلیه معاونین ، روسای دانشکده های پزشکی ، پرستاری و مامائی ، پیراپزشکی ، بهداشت و مهندسی پزشکی، علوم نوین ونیزمدیران گروه های آموزشی با حضور در مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود مقدم این عزیزان را به محیط دانشگاه تبریک و خیر مقدم گفتند .
      مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه با حضور مفاخر وزارت بهداشت و شخصیت های علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پزشکی تهران برگزار شد.

 

     در مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ، که روز سه شنبه 13 مهرماه ومقارن با حلول ماه محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان در سالن شهدای دانشجوی واحد پزشکی تهران برگزار شد ، مفاخرو شخصیت های برجسته علمی حوزه علوم پزشکی هریک از ابعاد و زوایای مختلف به تبیین جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در نظام آموزش عالی پرداختند و نقش و رسالت دانشجویان در بسط و گسترش حیطه های مختلف علوم پزشکی را متذکر شدند . مسئولین ارشد دانشگاه سپس در باره قوانین و مقررات حاکم بر محیط آموزشی دانشگاه و هر آنچه یک دانشجو باید بداند ، به ایراد سخنرانی پرداختند .

 

 

 

 

 

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه با حضور مفاخر وزارت بهداشت و شخصیت های علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پزشکی تهران برگزار شد. نسخه قابل چاپ

Preview