جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر معصومه آباد عضو شورای شهر تهران با حضور در دومین همایش طرح مزدک خطاب به حاضرین گفت : علت حضور مشتاقانه من درجمع حاضر عرض احترام وارادت قلبی به اساتید پیشکسوت ام در حرفه پزشکی آقایان دکتر طباطبائی و دکتر ملک افضلی و ایمان به نیت و تلاش متعهدانه ای است که در عقبه این طرح و کارنامه در خشان دکتر ملک افضلی وجود دارد . ایشان مبدع و مبتکر طرح ها و ايده هاي نوهستند
وی افزود :براي ساختن فردايي بهتربرای کودکان جامعه در كنار مجری توانمند طرح مزدک و دست اندرکاران اجرائی آن هستم .
      عضو شورای شهر تهران :براي ساختن فردايي بهتربرای کودکان جامعه از طرح مزدک حمایت می کنیم

 

     دكتر معصومه آباد عضو شورای شهر تهران نیزضمن تسلیت ایام عزاداری سید الشهداء ، به وعده الهی در مورد ثواب واهمیت کار بي ادعا و بي منت رضاکاران که با هدف قرب الهی و بدون در نظر گرفتن اجر و مواجب دنیوی در این طرح شرکت داشته اند خطاب به حاضرین گفت : علت حضور مشتاقانه من درجمع حاضر عرض احترام وارادت قلبی به اساتید پیشکسوت ام در حرفه پزشکی آقایان دکتر طباطبائی و دکتر ملک افضلی و ایمان به نیت و تلاش متعهدانه ای است که در عقبه این طرح و کارنامه در خشان دکتر ملک افضلی وجود دارد . ایشان مبدع و مبتکر طرح ها و ايده هاي نوهستند
وی با بیان اینکه براي ساختن فردايي بهتربرای کودکان جامعه در كنار مجری طرح مزدک و دست اندرکاران اجرائی و در كنار شما هستم ، گفت : همه اتفاقات از خانه و محل زندگي انسانها شكل مي گيرد و مي تواند اساس رشد و توسعه را براي افراد جامعه رقم بزند و كودكاني كه كه در بستر خانواده سالم رشد مي كنند بيشتر از هر چيزي نياز به پرورش و آموزش خلاقيت هاي خود در سال هاي اوليه زندگی حود دارند بنابراین با اجرای این طرح در حقیقت به دنياي فردا قدم گذاشته ايم و مايه افتخار است كه به همت اساتيد عاليرتبه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد پزشکی براي اولین بار برای آن برنامه ريزي شده است ، برنامه ای که می تواند بعنوان يك مدل و الگو در منطقه مطرح و اثر گذار باشد .

 

 

 

 

 

عضو شورای شهر تهران :براي ساختن فردايي بهتربرای کودکان جامعه از طرح مزدک حمایت می کنیم نسخه قابل چاپ

Preview