جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران از برگزاری « کارگاه آموزشی روش تحقیق » زیر نظر کمیته تحقیقات دانشجویی در روز شنبه 17 مهرماه سال جاری با حضور دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی درسالن EDC دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران خبر داد .
وی افزود : در تدریس مباحث تئوریک و عملی « کارگاه آموزشی روش تحقیق » از دانش حرفه ای دانشجویان فعال کمیته تحقیقات رشته پزشکی به اسامی علی زارع و علیرضا قنبری بهره مند بوده ایم .
      به همت کمیته تحقیقات دانشجویی « کارگاه آموزشی روش تحقیق » در واحد پزشکی تهران برگزار شد

 

     دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران از برگزاری « کارگاه آموزشی روش تحقیق » زیر نظر کمیته تحقیقات دانشجویی در روز شنبه 17 مهرماه سال جاری با حضور دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی درسالن EDC دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران خبر داد . وی افزود : در تدریس مباحث تئوریک و عملی « کارگاه آموزشی روش تحقیق » از دانش حرفه ای دانشجویان فعال کمیته تحقیقات رشته پزشکی به اسامی علی زارع و علیرضا قنبری بهره مند بوده ایم .
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با بیان اینکه این کارگاه، بر اساس نیازسنجی از دانشجویان و با هدف افزایش دانش لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و‌ پژوهشی برگزار شده است
وی افزود : برگزاری « کارگاه آموزشی روش تحقیق » و تدریس آن توسط دانشجویان بستری فراهم می کند تا دانشجویان ضمن افزایش توانایی علمی خود با چگونگی انجام پژوهش درزمینه تحقیقات کاربردی نیز آشنا شوند .
خاکپور با اشاره به اینکه در « کارگاه آموزشی روش تحقیق » این دوره نیز مدرسان مطالب آموزنده و مفیدی را در جهت آشنایی دانشجویان با انواع روش های مطالعه، پژوهش و جمع آوری اطلاعات به صورت پایه ، مراحل اجرای هرچه بهتر یک پروژه ی تحقیقاتی ارائه نمودند ، مقدماتی در باره نحوه جست و جو در اینترنت ‌و پروپوزال نویسی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران از عموم دانشجویان در خواست نمود برای همکاری و آشنائی پیرامون فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی به دفتر این کمیته واقع در طبقه سوم ساختمان حکیم جرجانی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

به همت کمیته تحقیقات دانشجویی « کارگاه آموزشی روش تحقیق » در واحد پزشکی تهران برگزار شد نسخه قابل چاپ

Preview