جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با صدورحكمي دكتر مسعود پارسانيا عضوهيات علمي اين واحد دانشگاهي را به عنوان رئيس دانشكده پيراپزشكي منصوب کرد.
رئیس دانشگاه همچنین با حضور در مراسم تودیع و معارفه رئيس دانشكده پيراپزشكي و در جمع هیات رئیسه دانشگاه با صدور حکم دیگری از همكاري و خدمات ارزشمند دكتر سيد حسن مقدم نيا رئیس سابق دانشکده در طول دوره تصدي مسئوليت دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با اهداء لوح سپاس تقدير وتشكر نمود .
      با صدورحكمي از سوی دکتر سید محمود طباطبایی صورت گرفت:
رئیس دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد

 

     دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با حضور در مراسم تودیع و معارفه رئيس دانشكده پيراپزشكي و در جمع هیات رئیسه دانشگاه با صدورحكمي دكتر مسعود پارسانيا عضوهيات علمي اين واحد دانشگاهي را به عنوان رئيس دانشكده پيراپزشكي منصوب کرد.
رئیس دانشگاه همچنین با صدور حکم دیگری از همكاري و خدمات ارزشمند دكتر سيد حسن مقدم نيا رئیس سابق دانشکده در طول دوره تصدي مسئوليت دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با اهداء لوح سپاس تقدير وتشكر نمود .
دکترخلیل علی محمد زاده معاون آموزشی دانشگاه در ادامه مراسم تودیع و معارفه روسای دانشکده پیراپزشکی با تشکیل جلسه ای متشکل ازمدیران ،مسئولان و کارشناسان ادارات مختلف آموزش دانشکده پیراپزشکی به تشریح اهداف و سیاست های آموزشی در سطح کلان واحد پزشکی تهران و بالاخص دانشکده پیراپزشکی پرداخت .
گفتنی است : در حکم دكتر مسعود پارسانيا رئيس دانشكده پيراپزشكي که از سوی دکتر طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به وی تفویض شده است آمده است :
نظر به تعهد ، تخصص و تجربه جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ به عنوان رئيس دانشكده پيراپزشكي واحد پزشكي تهران منصوب مي گرديد ، تا با عنايات خداوند متعال و بر اساس اهداف عاليه دانشگاه و با استفاده از همكاري كليه اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان گرامي و با بهره گيري از امكانات موجود نسبت به اعتلاي كيفيت امور آموزشي ، پژوهشي و اجرايي دانشكده و تحقق اهداف ذيل اقدام نماييد .
اول : پيشنهاد برنامه آموزشي جامع دانشكده بر اساس الويت گسترش تحصيلات تكميلي ،
دوم : توجه و نظارت جدي به بهبود كيفيت امور جاري دانشكده
سوم : اقدامات لازم جهت فراهم نمودن امكانات و گسترش امور پژوهشي اعضاي هيات علمي و توليد علم
توفيق همگان را در بالندگي و تحقق چشم اندازهاي رفيع دانشگاه آزاد اسلامي از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارد.

 

 

 

 

 

با صدورحكمي از سوی دکتر سید محمود طباطبایی صورت گرفت:
رئیس دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد
نسخه قابل چاپ

Preview