جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از برگزاری انتخابات اعضای شورای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی خبر داد.
دراین انتخابات 5 نفر از دانشجویان به اسامی : زینب قلی پور ، سمانه ملا زاده، محمد شعبان پور، حامد عباسی جوشاتی و آرمان ربانی با رای اکثریت دانشجویان به عنوان عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی انتخاب شدند.
      برگزاری انتخابات اعضای شورای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی در واحد پزشکی تهران

 

     سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در باره چگونگی انجام این انتخابات گفت :
در راستای نیل به اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی مبنی بر گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی در کلیه ی رشته های علوم پزشکی، اولین انتخابات شورای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی در روز یکشنبه مورخ 18 مهرماه سال جاری زیر نظر کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور اعضای شورای مرکزی، کاندیدها و دانشجویان رشته ی پرستاری و مامایی برگزار شد.
وی افزود : در این انتخابات با رای اکثریت تعداد ۵ نفر از دانشجویان به عنوان عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی انتخاب شدند.
دکتر خاکپور اسامی منتخبین شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی را به شرح اسامی زیر اعلام نمود :
زینب قلی پور ، سمانه ملا زاده، محمد شعبان پور، حامد عباسی جوشاتی و آرمان ربانی.
وی در باره تاریخ برگزاری انتخابات اعضای شورای کمیته تحقیقات دانشجوئی سایر دانشکده های علوم نوین، پیراپزشکی، روانشناسی و بهداشت گفت : انتخابات سایر اعضاء در هفته های آتی برگزار خواهد شد و دانشجویان علاقه مند و فعال می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

برگزاری انتخابات اعضای شورای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview