جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    سمپوزيوم علمي يك روزه تازه هاي درمان سرطان اوليه كبد در تاريخ چهارشنبه 28 مهرماه از ساعت 8 الي 11 صبح به ميزباني معاونت پژوهشي بيمارستان دکتر فرید نژاد دادگر و با دبيري علمي آقاي دكتر عبدالعلي شهراسبي فوق تخصص خون و سرطان بالغين در سالن همايش بيمارستان بوعلي برگزار مي گردد.
      برگزاری سمپوزيوم علمي يك روزه تازه هاي درمان سرطان اوليه كبد در بیمارستان بوعلی

 

     دكتر عبدالعلي شهراسبي فوق تخصص خون و سرطان بالغين ، عضو هيأت علمي واحد پزشكي تهران و دبیرعلمی سمپوزيوم علمي يك روزه تازه هاي درمان سرطان اوليه كبدضمن اعلام این خبر گفت :
در این سمپوزیوم تازه ترين جنبه هاي مختلف تشخيصي در درمان اين بيماري با حضور متخصصين رشته هاي مختلف باليني مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
وی افزود : سرطان اوليه كبد با توجه به ميزان نسبتاً بالاي بيماري هپاتيت در ايران اهميت قابل توجه اي داشته و تشخيص بموقع و درمان موثر اين بيماري نقش بسزايي در سرنوشت بيماران مبتلا خواهد داشت.
لازم به ذكر است اين برنامه علمي با امتياز باز آموزي برای گروه هاي هدف شامل متخصصین هماتولوژي ، انكولوژي ، راديو تراپي و جراحي عمومي و پاتولوژي راديولوژي و گوارش و كبد در تاريخ چهارشنبه 28 مهرماه از ساعت 8 الي 11 صبح به ميزباني معاونت پژوهشي بيمارستان در سالن همايش بيمارستان بوعلي برگزار مي گردد.

 

 

 

 

 

برگزاری سمپوزيوم علمي يك روزه تازه هاي درمان سرطان اوليه كبد در بیمارستان بوعلی نسخه قابل چاپ

Preview